Ysgol Fusnes Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Aur ac Arian yng Ngwobrau CIPD


29.11.2018

Derbyniodd Ysgol Fusnes Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) y Wobr Arian am y Fenter Rheoli Newid Orau, a derbyniodd Dr Maggie Inman y Wobr Aur am ei Chyfraniad Eithriadol at Ddatblygu Pobl yng Ngwobrau CIPD Cymru 2018.

Cydnabu CIPD Cymru, y corff proffesiynol ar gyfer AD a datblygu pobl, y rhai hynny sydd ar flaen y gad yn niwydiant AD Cymru mewn seremoni a gynhaliwyd neithiwr yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Mae’r gwobrau yn cydnabod unigolion a thimau eithriadol fel y rhai gorau o ran AD, dysgu ac arfer rheoli pobl mewn busnesau ar draws Cymru.

Meddai Dr Inman, Pennaeth Ysgol Fusnes Abertawe ar ôl casglu’r Wobr Arian am y Fenter Rheoli Newid Orau “Mae’n fraint fawr gan Ysgol  Fusnes Abertawe gael ei chydnabod am drawsnewid ein rhaglenni Busnes. Mae newid diwylliannol sylweddol wedi sicrhau ein bod ni’n gallu cynnig rhaglenni blaenymyl arloesol sy’n galluogi ein myfyrwyr i fod yn barod ac wedi’u cyfarparu ar gyfer y byd busnes modern,  ac oherwydd hynny, cyflwyno strategaeth “Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau” y Brifysgol, sy’n canolbwyntio ar ddysgwyr.

Nid oedd y beirniaid wedi gallu dewis dim ond un enillydd gwobr aur ar gyfer y dyfarniad Cyfraniad Eithriadol ym Maes Datblygu Pobl yng Nghymru, ac felly gwnaethant gydnabod Dr Inman a Michael Beynon, Pennaeth Recriwtio a Gwasanaethau Fetio Shared Services Connected Ltd., ill dau.

Yn rhoi eu sylwadau ynglŷn â pham yr oeddent yn teimlo bod gwobrwyo’r ddau ymgeisydd a oedd ar y rhestr fer yn deg, ychwanegodd  Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru:

“Mae Margaret a Michael, ill dau, wedi dangos priodweddau arweinyddiaeth rhagorol ac mae eu hymagweddau trawsnewidiol ac arloesol at arfer cyflwyno wedi sefydlu diwylliant cadarnhaol i ddysgwyr – felly mae’r ddau ohonynt yn enghreifftiau eithriadol o ragoriaeth AD.”

Meddai Dr Inman ei bod hi wrth ei bodd, a’i bod hi’n fraint ac yn anrhydedd iddi dderbyn y Wobr Aur, gan ychwanegu: “Mae cefnogi datblygiad gweithwyr proffesiynol AD a chydweithwyr dros yr 20 mlynedd diwethaf wedi bod yn fraint, ac felly mae cael eich cydnabod am hyn gan y CIPD yn rhywbeth sydd yn eich darostwng, ond mae hefyd yn anrhydedd.”  

Dewiswyd enillwyr eleni gan banel beirniadu o’r gweithwyr AD a’r gweithwyr busnes proffesiynol gorau, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Busnes a Datblygu Marchnadoedd Gill White, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol  i Lywodraeth Cymru Peter Kennedy, a Phartner a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth i Hugh James,  Emma Burns.

Meddai Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru: “Mae Cymru yn lle gwych i wneud busnes, ac mae AD a datblygu pobl yn ffactorau sy’n effeithio ar lwyddiant pob busnes, ac felly mae’n anhygoel gweld cymaint o frwdfrydedd a phroffesiynoliaeth tuag at y diwydiant yma yng Nghymru. Mae’r gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu’r cwmnïau sy’n gyrru’r arferion AD a’r dysgu ymlaen ac rydym wedi bod wrth ein boddau i dderbyn cymaint o geisiadau ac i weld ansawdd rhagorol y gwaith a arddangoswyd. Mae datblygu pobl yn sylfaenol i sut mae busnesau yn gweithredu ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau llesiant gweithwyr a chadw’r dalent orau bosib. Mae bob un o’r cwmnïau sydd ar y rhestr fer heno wedi dangos eu bod nhw’n gwneud digon, a hyd yn oed yn fwy, i gefnogi a macsimeiddio potensial eu gweithwyr.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk