Ysgol y Celfyddydau Graffigol a Digidol i gynnal ei Hwythnos Ddylunio Flynyddol


31.01.2018

Mae Ysgol y Celfyddydau Graffigol a Digidol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cynnal ei Hwythnos Ddylunio Flynyddol a fydd yn cychwyn ddydd Llun 12 Chwefror 2018 ac yn parhau ar hyd yr wythnos. Bydd y graddau BA/MDes Dylunio Graffig, Darlunio a Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn lansio pedwaredd ŵyl yr 'Wythnos Ddylunio’ Flynyddol.  

Design Week 2018

Mae’r ‘Wythnos Ddylunio’ yn gyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â dylunwyr a chwmnïau amlwg. Eleni mae’r Ysgol wrth ei bodd i gynnal anerchiadau a gweithdai gan Animal, Sky Sports, Waters Creative, Kevin Allen, AOI Cymdeithas y Darlunwyr, Nina Cosford ac Ali Graham, Bright Agency, Canolfan Peniarth a dangosiad dethol preifat o’r ffilm 'Pressing On’.

Cyflwynir gweithdy Animal, ‘Designing Vanlife’, gan Leigh Griffiths. Mae Leigh wedi graddio o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, a newidiodd ei yrfa i ganolbwyntio ar Ddylunio Graffig a’i gariad at bethau creadigol. Mae’n gymeriad lliwgar, beiddgar sydd bob amser yn creu syndod. Graddiodd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf ac rydym wrth ein boddau ei fod yn dychwelyd i gynnig ei ddoethineb. Bydd Sky Sports gyda Fay Ashton-Davies a Jason Landau yn cyrraedd ar eu hymweliad cyntaf ag Abertawe. Maen nhw wedi cynllunio diwrnod gwych, a fydd yn herio ein myfyrwyr ar gyfer dylunio i'r Uwch Gynghrair. Mae Waters Creative, y cwmni dylunio mwyaf yn Abertawe, yn gefnogwyr ffyddlon i'r cwrs BA (Anrh) Dylunio Graffig. Maen nhw’n cynnig lleoliadau i fyfyrwyr cyfredol y Drindod Dewi Sant ac yn cyflogi llawer o raddedigion. Bydd Waters Creative yn cynnig eu ffraethineb a gweithdai ar ddull arloesol, gan gael y gorau o’n myfyrwyr, ar draws pob blwyddyn. Mae Rhiannon Sparks a Gruffudd Ifan o Ganolfan Peniarth yn chwilio am interniaethau cyffrous gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer Brandio, Darlunio a Hysbysebu. Bydd Nina Cosford ac Ali Graham, Bright Agency a Kevin Allen, actor, sgrin-awdur, cyfarwyddwr ffilmiau a chynhyrchydd ffilmiau o Gymru, yn cynnig anerchiadau. Mae Kevin yn nodedig am ysgrifennu a chyfarwyddo’r ffilm gomedi du gwlt Twin Town sydd wedi’i gosod yn Abertawe. Mae’n bleser mawr gennym ni y bydd dangosiad dethol preifat o’r ffilm ‘Pressing On’ ganol yr wythnos. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr gael eistedd i lawr ynghanol wythnos brysur dros ben a mwynhau’r cynhyrchiad anhygoel hwn.

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dylunio Graffig: “Mae’r Wythnos Ddylunio yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ar draws BA Dylunio Graffig, Darlunio a Hysbysebu a Dylunio Brandiau gydweithio â chwmnïau, dylunwyr, darlunwyr a hysbysebwyr amlwg. Mae'n wythnos brysur gydag amryw o heriau ond hefyd mae’n llawer o hwyl.
Fel y mae ein graddedigion yn cofio, mae angen llawer o ymrwymiad i ennill gradd ac mae ein gwesteion yn yr ‘Wythnos Ddylunio’ yn cynnig toreth o ysbrydoliaeth a chymhelliant i helpu ein myfyrwyr i gyflawni o’u gorau. Ein graddedigion ni yw llawer o’r siaradwyr sy’n dychwelyd i Abertawe ac mae hyn yn dangos beth mae modd ei gyflawni ar ôl graddio”.

Meddai Martin Bush, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau, “Mae’r Wythnos Ddylunio yn gyfle gwych i’n myfyrwyr gael dealltwriaeth fasnachol gan ymarferwyr cyfrifol yn y diwydiant. Mae’r rolau a’r gofynion ar gyfer pobl greadigol yn y diwydiant yn newid yn barhaus, ac felly, mae’r talpiau o wybodaeth y mae ein siaradwyr gwadd yn eu rhannu, yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr bob amser. Hefyd mae’r sesiynau gweithdy’n ymarfer creadigol gwych, ac fel arfer yn arwain at nifer o syniadau ffantastig.”

Mae Ysgol y Celfyddydau Graffigol a Digidol yn cynnig ystod o raddau BA a MDes mewn Dylunio Graffig, Darlunio a Hysbysebu a Dylunio Brandiau, pob un â graddfa ragorol ar gyfer cyflogaeth graddedigion.

Mae croeso i unrhyw ymgeiswyr newydd neu fyfyrwyr sy’n meddwl gwneud cais am ein cyrsiau ddod i ddigwyddiadau yn ein ‘Hwythnos Ddylunio'. I gael gwahoddiad, anfonwch e-bost gyda’ch cais at yr enwau cyswllt isod.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

BA Dylunio Graffig, cysylltwch â Donna Williams
donna.williams@uwtsd.ac.uk
http://www.uwtsd.ac.uk/ba-graphic-design/ 

BA Darlunio, cysylltwch â Delyth Lloyd-Evans
delyth.lloydevans@uwtsd.ac.uk
http://www.uwtsd.ac.uk/ba-illustration/ 

BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau, cysylltwch â Martin Bush
martin.bush@uwtsd.ac.uk
http://www.uwtsd.ac.uk/ba-advertising-brand-design/ 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Ffôn: 01792 483695

Ffôn Symudol: 07384 467071

Ebost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk