Agor arddangosfa myfyrwyr MA Deialogau Cyfoes, Coleg Celf Abertawe, YDDS yn Abertawe


29.01.2019

Mae arddangosfa myfyrwyr MA Deialogau Cyfoes Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant bellach ar agor yn Amgueddfa’r Glannau, Theatr y Grand Abertawe a 221 a 222 Stryd Fawr Abertawe. Dangosir gwaith gan ein myfyrwyr Hysbysebu, Dylunio Cynnyrch, Dylunio Trafnidiaeth, Dylunio Patrymau Arwyneb, Gwydr, a llawer mwy. 

Ymhlith y cyrsiau sy’n rhan o’r portffolio hwn mae: Hysbysebu, Celf Gain, Dylunio Graffig, Gwydr, Darlunio, Dylunio Diwydiannol, Delwedd Symudol, Ffotograffiaeth, Dylunio Cynnyrch, Sain, Patrymau Arwyneb, Tecstilau, Dylunio Trafnidiaeth a Chyfathrebu Gweledol.

 

Mae’r arddangosfeydd i’w gweld yn Amgueddfa Glannau Abertawe rhwng 3pm a 5pm, yn Theatr y Grand Abertawe rhwng 5pm a 7pm ac yn 211 a 222 Stryd Fawr Abertawe rhwng 6pm ac 8pm tan 1 Chwefror.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael, cliciwch yma: uwtsd.ac.uk/art-design/postgraduate

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk