Arddangos talent yn Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant 2019


08.05.2019

Mae myfyrwyr o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrthi’n gwneud y paratoadau terfynol  ar gyfer eu cyfres o arddangosfeydd haf sy’n agor ddydd Gwener, 17 Mai.  

Shaunna Bowen in front of a display of her project work.

Bydd yr arddangosfeydd yn arddangos gwaith myfyrwyr o amrywiaeth eang o gyrsiau gradd fel rhan o’u hasesiadau terfynol. Ar ddiwedd eu cyfnod yn Abertawe, bydd yr arddangosfeydd yn teithio i Lundain lle cânt eu harddangos mewn lleoliadau ac arddangosfeydd o amgylch y ddinas.

Meddai Deon Coleg Celf Abertawe, yn y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Ian Walsh: “Mae tymor Coleg Celf Abertawe o sioeau haf yn sefydliad diwylliannol Prydeinig sydd wedi hen ennill ei blwyf. Ers dros 160 o flynyddoedd mae’r Coleg wedi arddangos y doniau ifanc gorau o’n hamrywiaeth o gyrsiau blaenllaw ym maes celf, dylunio a’r cyfryngau. Ein harddangosfa haf eleni yw’r mwyaf o bell ffordd ac mae’n addo bod yn ddathliad gwirioneddol o greadigrwydd a gwaith caled ein graddedigion.  Unwaith eto mae ein Sioeau Haf blynyddol yn addo bod yn gyfres o ddigwyddiadau cyffrous a lliwgar sy’n arddangos y gorau sydd gan ein myfyrwyr i’w gynnig.”

Bydd arddangosfeydd y Sioeau Haf ar agor i’r cyhoedd o 17 Mai tan 31 Mai. Ar ddiwedd eu cyfnod yn Abertawe, bydd yr arddangosfeydd yn teithio i Lundain lle cânt eu harddangos mewn lleoliadau ac arddangosfeydd o amgylch y ddinas.  Ceir rhagor o wybodaeth am y Sioeau Haf a’r amserlen isod:

An SCA student displaying a portfolio of his work.

Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe YDDS

Noson Agoriadol: 17 Mai 2019, rhwng 5.30pm a 9.00pm. | Y Sioeau Ar Agor Tan 31 Mai 10am- 4.30pm. (ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc) 

ALEX: SA1 5DU
Dylunio Modurol a Chludiant / Celf a Dylunio Sylfaen / Gwydr / Dylunio Cynnyrch / Dylunio Patrymau Arwyneb

Dinefwr: SA1 3EU
Hysbysebu a Dylunio Brand** / Animeiddio / Celf Gain / Dylunio Graffig** / Dylunio GemauFfotograffiaeth

Llys Glas: SA1 5DU
Y Celfyddydau Perfformio (cliciwch am fanylion)

Theatr y Grand: SA1 3QJ
Darlunio

The Hyst: SA1 1PE (Noson agoriadol yn unig 6pm-1am)
Ffilm a Theledu / Cerddoriaeth

211 Y Stryd Fawr: SA1 1PE 
Meistr ac MArt (10am-4pm tan 25 Mai) 

** Hefyd ar agor ar 3 Mai  

Dylunio Graffig
Theatr y Grand: SA1 3QJ – Noson Agoriadol nos Wener 3 Mai 5.30pm (ar agor i’r cyhoedd 4-11 Mai, ar gau ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc)

Hysbysebu a Dylunio Brand
Y Swigen Greadigol: SA1 3EW – Noson Agoriadol nos Wener 3 Mai 6.30pm-9.30pm (ar agor i’r cyhoedd 4-10 Mai 10am-7pm)

Arddangosfeydd Llundain 2019

Copeland Gallery Peckham
Ffotograffiaeth 7-9 Mehefin (10am-6pm)
Noson Agoriadol: 6pm-10pm  nos Wener 7 Mehefin

New Designers
Dylunio Patrymau Arwyneb / Gwydr rhan 1: 27 Mehefin - 29 Mehefin
Darlunio / Dylunio Graffig /  Dylunio Cynnyrch / Dylunio Modurol a Chludiant rhan 2: 4-6 Gorffennaf

D&AD New Blood
Hysbysebu a Dylunio Brand -The Old Truman Brewery 10-13 Gorffennaf 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: artanddesign@uwtsd.ac.uk 

https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/summershows/

A view across one of the display rooms, the walls decorated with posters and cut-outs, and portfolios at the foot of each section.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk