Awdur arobryn ac arbenigwr ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol i draddodi Darlith Goffa Flynyddol Cliff Tucker


17.01.2019

Y siaradwr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker eleni fydd yr academydd a’r awdur llyfrau i blant, Dr Rhiannon Ifans, sydd wedi’i gwobrwyo am ei gwaith.

Rhiannon Ifans

Mae Dr Rhiannon Ifans yn Gymrawd Dyson yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol yw ei phrif faes ymchwil. Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys bywyd a diwylliant gwerin Cymru, carolau, baledi a’r theatr Gymraeg, yn enwedig anterliwtiau’r ddeunawfed ganrif. A hithau’n awdur llyfrau i blant ac wedi’i gwobrwyo am ei gwaith, mae’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn cynadleddau a gwyliau rhyngwladol, mewn ysgolion a sefydliadau addysg uwch. Mae hefyd yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ac yn olygydd y cylchgrawn blynyddol Canu Gwerin / Folk Song.

Yn dilyn Darlith Goffa Cliff Tucker 2019, yn dwyn y teitl ‘Sant y Cariadon’, bydd cyfrol newydd Dr Rhiannon Ifans, Red Hearts and Roses? Welsh Valentine Songs and Poems yn cael ei lansio’n swyddogol. Mae’r cyhoeddiad newydd hwn yn cynnwys chwe deg naw o gerddi Cymraeg o lawysgrifau a gedwid mewn amrywiol lyfrgelloedd a chasgliadau personol o gerddi heb eu cyhoeddi. Dyma’r tro cyntaf iddynt weld golau dydd, ac fe’u cyhoeddir yn eu hiaith wreiddiol, gyda chyfieithiad ohonynt i’r Saesneg, a chyda cherddoriaeth.  Mae hefyd yn cynnig dadansoddiad cynhwysfawr o’r cerddi ac o’r gymdeithas lle’r arferid eu canu.

Rhiannon Ifans Llyfr.j

Cyn y Ddarlith eleni a lansio’r llyfr, meddai Dr Rhiannon Ifans:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at draddodi Darlith Goffa Cliff Tucker 2019, ac at rannu traddodiad Sant Ffolant a’r farddoniaeth gysylltiedig gyda chynulleidfa Tucker.  Yn wahanol i unrhyw beth arall sydd ar gael yng ngweddill y Deyrnas Unedig, dyma ganeuon telynegol hyfryd, yn llawn mynegiant, ac yn aml mewn cynghanedd. Rwyf wedi cymryd diddordeb yn y caneuon a’r  cerddi hyn ers blynyddoedd lawer.

Mae nifer o siaradwyr nodedig wedi traddodi’r ddarlith hon dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cyn Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, a newyddiadurwr y BBC Dr Huw Edwards a bellach mae’n ddigwyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y Brifysgol. Mae’n fraint cael bod yn rhan o’r traddodiad hwn a thraddodi Darlith Goffa Tucker 2019.”

Enwir y Ddarlith Goffa Flynyddol ar ôl yr ynad a’r gwleidydd Cliff Tucker, a oedd hefyd yn weithredwr diwydiannol gyda British Petroleum. Cafodd addysg yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, a ddaeth yn ddiweddarach yn Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, ac yn fwy diweddar yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Yn sgil ei farwolaeth yn 1993 yn bedwar ugain oed, gadawodd Cliff Tucker yr enillion o’i gartref i’r Brifysgol yn ei ewyllys.

Cynhelir y ddarlith yn Theatr Ddarlithio Tucker nos Fercher 13 Chwefror 2019 am 7.00pm. Mae mynediad yn rhad ac am ddim a darperir lluniaeth.  Dylai unrhyw un sy’n dymuno mynd i’r ddarlith anfon e-bost at Dr Rhiannon Ifans rhiannon.ifans@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663