Bachwr Cymru a’r Scarlets yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


09.07.2019

Heddiw (dydd Mawrth, 9 Gorffennaf) mae bachwr Cymru a’r Scarlets, Ken Owens, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ken Owens 1

Wedi ei eni a’i fagu yng Nghaerfyrddin, aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, a dechreuodd ei yrfa gyda chlwb rygbi Athletic Caerfyrddin cyn symud i glwb rygbi Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) pan ddechreuodd astudio yn y Brifysgol yn 2005. Chwaraeodd Ken dros y Scarlets am y tro cyntaf tua diwedd tymor 2005-06.

Ar 15 Chwefror 2010, galwyd Ken i garfan Cymru ar gyfer pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2010, ac ym mis Mehefin 2011 cafodd ei alw i garfan hyfforddi 45 dyn Cymru ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2011. Chwaraeodd dros Gymru am y tro cyntaf yn eu trydedd gêm o’r grŵp yn y gystadleuaeth honno ar 26 Medi 2011. Ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2012, chwaraeodd Ken ym mhob un o’r pum gêm wrth i Gymru ennill y Gamp Lawn.

Wrth dderbyn y gymrodoriaeth, dywedodd Ken Owens:

“Cefais fy magu llai na chan metr o'r Brifysgol ac mae wedi chwarae rhan enfawr yn fy mywyd wrth dyfu i fyny. Cefais y cyfle i astudio yma am gyfnod byr nes i ymrwymiadau rygbi newid fy ffocws. Mae derbyn y wobr hon yn anrhydedd fawr ac mae gweld y bobl sydd wedi ei derbyn yn y gorffennol yn dangos pa mor bwysig yw hi a faint o fraint yw hi.”

Ken Owens 2

Roedd ychydig o gyngor gan Ken hefyd i’r graddedigion newydd.  Ychwanegodd:

“Fy nghyngor i fyddai parhau i weithio'n galed ond gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau. Beth bynnag y byddwch chi'n ei wneud, mae mor bwysig eich bod yn mwynhau'r hyn rydych chi'n ei wneud. Mae gwrando a dysgu yn bwysig a pheidiwch â bod ofn yr her.”

Wrth gyflwyno capten y Scarlets i’r gynulleidfa, meddai Ceredig Emanuel, Pennaeth yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored:

“Yn ystod fy 27 mlynedd yn y Brifysgol hon mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd mawr i mi gyflwyno nifer o gymrodyr anrhydeddus - enwau mawr o’r byd chwaraeon sydd wedi cynrychioli ein gwlad ar y lefel uchaf. Barry John, cyn-fyfyriwr ar y campws hwn, y diweddar Ray Gravell, Phil Bennett, a Gerald Davies, Delme Thomas a Roy Bergiers sydd gyda ni yma heddiw. Ond nid dilynwyr y bêl hirgron yn unig sydd wedi bod ar y llwyfan hwn. Laura McAllister a Chris Coleman o’r byd pêl-droed, Hedydd Davies o athletau a Non Evans a ddisgleiriodd ar lefel genedlaethol mewn jiwdo, rygbi, codi pwysau a reslo rhydd.

Fodd bynnag, yn wahanol i’r enwau hyn, heddiw rwy'n cyflwyno i chi unigolyn sy’n dal i chwarae ar y lefel uchaf, sy'n dal i fod yn athletwr proffesiynol ac sydd ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer ei drydedd gystadleuaeth cwpan rygbi’r byd gyda charfan Cymru, i'w gynnal yn Siapan yn hwyrach eleni. 

Y dyn ifanc hwn yw Kenneth James Owens, dyn o Gaerfyrddin a anwyd ac a fagwyd yn y dref hon. Nid yw Ken erioed wedi anghofio ei wreiddiau yma yng Nghaerfyrddin, ac mae'n angerddol iawn am ei dreftadaeth a'r iaith Gymraeg."

Cafodd Ken ei ddewis yng ngharfan 31 dyn Cymru ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a daeth oddi ar y fainc wrth i Gymru golli yn rownd yr wyth olaf yn erbyn De Affrica o 23-19.

Enillodd Ken ei hanner canfed cap wrth i Gymru golli o 20-18 yn erbyn Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2017, lle chwaraeodd y gêm gyfan gan gynnwys yr 20 munud o amser a ganiatawyd am anafiadau ar ddiwedd yr ail hanner. Cafodd Ken ei ddewis ar ôl hynny i gynrychioli Llewod Prydain ac Iwerddon ar eu taith i Seland Newydd a chwaraeodd chwe gêm ar y daith, gan fod yn gapten ar y tîm wrth iddynt golli o 22-16 yn erbyn y Blues yn Auckland.

 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663