Buddugoliaeth i Dîm Orthrus yn Ynys Manaw


16.10.2019

Eleni, dychwelodd tîm o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Ynys Manaw i gystadlu yng nghystadleuaeth Southern 100 gan gwblhau uchelgais y tîm, a breuddwyd seiclwr tîm rasio beic modur y Brifysgol, Sam Mousley, o rasio'r cwrs mynydd enwog - Manx GP!

Six members of Team Orthrus raise their fists and cheer next to their trophies.

Mae Sam eisoes wedi gwneud dros 100 cylchdro o gwmpas y cwrs ei hun, wedi gwylio ffilmiau di-ri ohono ac wedi chwarae'r gêm mewn ymgais i gofio pob darn o’r 37.75 milltir o gylched ffordd.

Llwyddodd Sam i sicrhau ail safle yn y ras ar gyfer newydd ddyfodiaid, gyda’r cylchdro cyflymaf a daeth yn y 19fed le yn y ras hŷn gyda chylchdro cyfartalog o 116mph. Camp enfawr! Da iawn bawb!!

A man on a motorbike.

Meddai Dr Owen Williams, Cyfarwyddwr Peirianneg Beiciau Modur Y Drindod Dewi Sant:  “Mae cyrhaeddiad tîm Rasio Orthrus Y Drindod Dewi Sant eleni wedi bod yn anhygoel! Mae dod yn ail yn y ras newydd ddyfodiaid a gwneud y cylchdro cyflymaf, gyda chyllideb mor gyfyngedig a hen Yamaha R6 ag injan safonol, yn destament i’r holl waith caled y mae pawb wedi ei wneud fel tîm, a thalent crai amlwg Sam Mousley. Graddiodd Sam a Jordan sydd ar y tîm eleni o’r rhaglen radd Peirianneg Beiciau Modur ac mae’r ddau ohonynt wedi cael swydd yn MacLaren. Fodd bynnag, mae’r berthynas yn parhau a byddwn yn gweithio’n agos gyda’n gilydd dros y flwyddyn nesaf gyda grŵp newydd o fyfyrwyr yn ymuno â’r tîm, gyda’r bwriad i fynd nôl i Ynys Manaw gyda Sam am well canlyniadau fyth yn ManxGP 2020.”

Meddai Sam Mousley: “Wel am flwyddyn gyntaf yn y Manx Grand Prix!  Dim ond nawr rydw i’n dod nôl i realiti ac mae’n teimlo ychydig yn fwy di-liw na chyn y Manx.  Bu’n freuddwyd gen i ers i mi ddechrau reidio beiciau, ac mae gadael gyda’r 2il safle yn y categori newydd ddyfodiaid, 19eg safle yn y ras hŷn a chyflymdra cylched cyfartalog o 116mph ychydig yn swreal.”

Mae Rasio Orthrus yn dîm o fyfyrwyr peirianneg sydd ar hyn o bryd yn astudio Peirianneg Beiciau Modur a Chwaraeon Modurol yn eu cartref newydd yn IQ.

Meddai Jordan Ballantyne o’r Drindod Dewi Sant: “Daethon ni at ein gilydd dros dair blynedd yn ôl i adeiladu, datblygu a rasio beiciau modur gyda’r nod o gymhwyso'r hyn rydyn ni’n ei ddysgu drwy ein gradd ar y trac, ac ers hynny mae’r tîm wedi mynd o nerth i nerth ac wedi ennill nifer o rasys a chyrraedd y podiwm sawl gwaith. Rydyn ni’n un o ychydig iawn o dimau rasio beiciau modur yn Ewrop sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr yn gyfan gwbl a ni yw’r unig un sy’n defnyddio myfyrwyr i rasio. Bydd dau rasiwr y tîm yn canolbwyntio ar ddisgyblaethau rasio gwahanol gyda Matthew Powell yn cystadlu ym mhencampwriaeth Cyn-genedlaethol 600 Thundersport GB, a Samuel Mousley yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar ddigwyddiadau rasio ar y ffordd ar draws y DU, Iwerddon ac Ynys Manaw.”

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch isod:

https://www.uwtsd.ac.uk/beng-motorcycle-engineering/

Two motorbikes leave the ground in parallel.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk