Byddwch yn Bensaer am Ddiwrnod yn y Drindod Dewi Sant ar 6 Ebrill


05.03.2019

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad o’r enw ‘Byddwch yn Bensaer am Ddiwrnod’ ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) ar 6 Ebrill yn natblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

 

Four students listen to senior lecturer Ian Standen

Cynhelir y digwyddiad yn adeilad IQ newydd y Brifysgol yn SA1 o 10am i 4.30pm ac mae’n rhan o ddigwyddiad blynyddol Gŵyl Bensaernïaeth Cymru.  Mae Gŵyl 2019 yn cynnal digwyddiadau yn ystod mis Ebrill a mis Mai, a’i nod yw ymgyrraedd at gynulleidfa ehangach ar draws Cymru i archwilio’r effaith gadarnhaol y mae pensaernïaeth ystyriol yn ei chael ar fywydau bob dydd a phrofiadau pobl.

Agorir y digwyddiad yn adeilad IQ gan Ian Standen, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth yn y Drindod Dewi Sant, a fydd yn cyflwyno anerchiad rhagarweiniol ar Bensaernïaeth yng Nghymru.  I ddilyn bydd anerchiad ar fuddion addysg mewn pensaernïaeth gan Ryan Stuckey, Cyfarwyddwr Rhaglen Technoleg Bensaernïol a gweithdai i archwilio dylunio adeileddol a dylunio gosodiadau newydd gyda Gavin Traylor.

Meddai Ian Standen: "Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu darpar benseiri i’n stiwdios newydd am ddiwrnod i archwilio dylunio mewn amgylchedd creadigol a chefnogol.”

Meddai Ryan Stuckey: "Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i’r Drindod Dewi Sant weithio gyda Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru a’r proffesiwn pensaernïol ehangach a chodi ymwybyddiaeth am ein cyrsiau a chreu cysylltiadau ar gyfer cydweithio wrth i’r Ysgol dyfu.”

Mae Gŵyl Bensaernïaeth Cymru yn fenter ar y cyd rhwng y Drindod Dewi Sant, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - Prifysgol Aberystwyth - a Changen Canolbarth Cymru Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru.  RSAW yw Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain yng Nghymru, ac mae’n cynrychioli oddeutu 650 o Benseiri Siartredig mewn pedair Cangen yng Nghymru. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk