Carfan gyntaf o Fyfyrwyr Pensaernïaeth yn graddio yn PCYDDS


22.07.2019

Llongyfarchiadau i’r garfan gyntaf o fyfyrwyr pensaernïaeth, a raddiodd yr wythnos hon mewn seremoni yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

Meddai Ian Standen, Cyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth PCYDDS ac uwch ddarlithydd: “Mae'n teimlo fel dim ond ddoe y penderfynodd y grŵp bach o fyfyrwyr brwdfrydig ifanc yma astudio gyda ni ar eu taith i mewn i broffesiwn pensaernïaeth. O ran y staff addysgu bu’n bleser gweithio gyda phob un ohonynt ar hyd y ffordd a’u helpu i gyrraedd eu potensial. Maent bellach yn wynebu blwyddyn o arfer pensaernïol cyn dechrau ar eu hail radd fel rhan o ofynion RIBA/ ARB er mwyn dod yn benseiri cwbl gymwys.

Rydym yn ffodus, drwy gysylltiadau proffesiynol cryf ag arfer pensaernïol a’r diwydiant adeiladu, bod y myfyrwyr hyn eisoes wedi sicrhau cyflogaeth.”

Mae Callum Deschoolmeester newydd ddechrau swydd gyda Phartneriaeth Lewis yn Llanelli ac mae Lewis Williams yn ymuno â Phenseiri Hughes ger ei dref enedigol yn y Drenewydd, canolbarth Cymru.

“Gobeithiwn y bydd llwyddiant y myfyrwyr hyn yn ysbrydoli ac yn annog ein carfan nesaf, ac, yn wir, darpar benseiri’r dyfodol, i astudio gyda ni yma yn PCYDDS,” ychwanegodd Ian.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs pensaernïaeth yn PCYDDS e-bostiwch - Ian.standen@uwtsd.ac.uk

https://www.uwtsd.ac.uk/bsc-architecture/