Cohort cyntaf o fyfyrwyr campws Llundain yn graddio yn y Drindod Dewi Sant


16.12.2018

Roedd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu'r grŵp cyntaf o fyfyrwyr campws Llundain i Gaerfyrddin yn ddiweddar i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch: Sgiliau ar gyfer y Gweithle.

Graddio Llundain

Hefyd, graddiodd nifer o fyfyrwyr o'n rhaglenni MBA yn ogystal â mewn meysydd megis Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyfrifiadura Cwmwl ac  Entrepreneuriaeth Diwydiant Cerddoriaeth sy'n rhan o ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig a ddarperir ar ein campws yn Llundain.