Coleg Celf Abertawe i gynnal Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr 2019


08.02.2019

Cynhaliwyd Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr gan y Drindod Dewi Sant, o 29 Ionawr tan 1 Chwefror 2019, gan groesawu i Abertawe ffilmiau a rhai sy'n dwlu ar ffilmiau o bob cwr o’r byd.

Daeth y digwyddiad i ben gyda seremoni wobrwyo yn yr Ystafell Ddarllen yng Nghanolfan Ddylunio Alexandra, Abertawe, ar Chwefror 1af. Yn bresennol oedd cyflwynwyr y gwahanol gategorïau, gan gynnwys Mal Pope; Marc Rees, sy’n Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant; Tracey McNulty, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe; Huw Rees, Cyflwynydd a Chyfarwyddwr i Tinopolis; Anna Redfern o Cinema & Co; a Mark Jermin, Prif Weithredwr Jermin Productions.

Mae addysg hefyd yn un o brif bileri Gŵyl yr Arfordir Copr. Dechreuodd yn gyntaf fel prosiect myfyrwyr yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant ac mae cael myfyrwyr i gymryd rhan yn parhau'n ganolog iddi, yn goruchwylio agweddau amrywiol ar yr Ŵyl, o’r broses ddethol i drefnu dangosiadau i gynnal ymgyrchoedd marchnata ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Thema Gŵyl yr Arfordir Copr eleni yw ‘Torn from Home’ ac mae’n cwmpasu’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â Chofeb yr Holocost.  Rhoddwyd gan fyfyrwyr sy’n astudio ar y cyrsiau gradd BA Ffilm a Theledu ddarlleniadau emosiynol yn ystod y noson a chafwyd perfformiad gan Monique Simone (mezzo soprano) a Siân Davies (piano) o Academi Llais Ryngwladol Cymru.

Fel rhan o Ŵyl yr Arfordir Copr, ymwelodd yr actores Hannah Good â Choleg Celf Y Drindod Dewi Sant er mwyn rhedeg gweithdy gyda myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant a myfyrwyr Coleg Sir Gâr a ymwelodd â ni.

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL: “ Mae’r ŵyl a’r seremoni wobrwyo yn gyfle ffantastig i ni yma yn Abertawe, y ddinas ddiwylliannol fawreddog hon, i adrodd stori am wneud gwahaniaeth. A pha ffordd well o wneud hynny na thrwy greadigedd. Dyna beth yr ydym yn ei wneud yn y brifysgol hon – trawsnewid addysg; trawsnewid bywydau.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe: “Mae Gŵyl yr Arfordir Copr yn dathlu’r da a geir mewn pobl ifanc ar draws y byd. Mae’n anrhydedd i ni ein bod ni’n gallu rhoi iddynt blatfform rhyngwladol er mwyn talu teyrnged i’w sgiliau creadigol. Ar ôl tair blynedd, mae’r Ŵyl hon wedi tyfu, ond mae un peth yn dal i fod yn wir - arweinir yr ŵyl hon i ran helaeth gan fyfyrwyr.  Yma, yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, rydym yn credu yng ngrym adrodd storïau - pwysigrwydd y naratif a chysylltu ein myfyrwyr â’r storïau go iawn sy’n siapio bywydau go iawn. Mae’r priodweddau hyn yn cael eu hadlewyrchu yn ein cyrsiau ac yn y gyfadran hon.”

Roedd ystod y gwobrau eleni yn adlewyrchu’r amrywiaeth eang o dalentau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant ffilmiau. Mae’r rhain yn cynnwys: Y Cyfarwyddwr Gorau, Yr Actores Orau, Yr Actor Gorau, Y Ffilm Orau a’r Ffilm Ddogfen Orau.

Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar lwyddiant dwy ŵyl yr Arfordir Copr blaenorol, pryd cyflwynwyd mwy na 5,000 o geisiadau o bob cwr o’r byd, ac roedd siaradwyr y panel yn cynnwys cyfarwyddwyr ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau BAFTA: Kevin Allen (Twin Town), Destiny Ekaragha (Gone Too Far) a Claire Sturges (My Brief Eternity).

Yn ogystal â dangos detholiad o rai o ffilmiau byr gorau’r genhedlaeth nesaf o dalentau gwneud ffilm o bob cwr o’r byd, gwnaeth Gŵyl yr Arfordir Copr eleni drefnu cyfres o ddigwyddiadau gyda gwneuthurwyr ffilmiau yn trafod eu gwaith a’u rolau yn y diwydiant diddorol hwn.

Dangoswyd hefyd yn ystod wythnos yr ŵyl, y ffilmiau a oedd ar y rhestr fer ar y sgrin fawr sydd yn Sgwâr y Castell.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Timi O'Neill: “Mae’r Ŵyl eleni wedi rhoi cyfle i ni bwyso a mesur a sylweddoli bod yr hyn a ddechreuodd yn brosiect myfyrwyr yn y Brifysgol wedi dod yn ddigwyddiad sy’n ymgyrraedd yn rhyngwladol ac sy’n cyfoethogi pawb sy’n ymwneud â hi - myfyrwyr, staff, gwirfoddolwyr, gwneuthurwyr ffilmiau a chynulleidfaoedd.”

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yn y Drindod Dewi Sant: “Mae Gŵyl yr Arfordir Copr yn parhau i fynd o nerth i nerth ac eleni byddwn ni’n gweld mwy o ymgysylltu ag ysgolion lleol, gan annog disgyblion i weld y potensial i gael gyrfaoedd boddhaol ar draws y diwydiant ffilm.”

Roedd hi hefyd yn bleser gan Y Drindod Dewi Sant i groesawu’r busnes Cygnet Gin a leolir yn Abertawe a Gwesty’r Village, Abertawe, a wnaeth helpu cefnogi digwyddiad eleni.

 

Enillwyr Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr

 

Y Ffilm Orau gan Fyfyriwr – Alexander Haydn Jones - Stationary Bike

 

Y Sinematograffi Gorau - Nicholas Canton a Simon Panay – Nobody Dies Here

 

Y Ffilm Orau – Andrew Muir – Turning Tide

 

Y Trac Sain Gorau       – Arte Yuahamme – Tunnel

 

Yr Actor Gorau - – Lasse Valdal – Astray

 

Y Cyfarwyddwr Gorau – Manuel Del Valle – Bloodhound Disciple

 

Y Sgript Ffilm Orau – Joshua Jarman – Swimming

 

Yr Actores Orau – Genevieve Barr – Lighting

 

Y Ffilm Ddogfennol Orau – Halid Ilhan – Born in 9/8

 

Y Ffilm Gymraeg Orau - Benjamin- Martyn Wheeler

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk