Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn croesawu dangosiad o Obey gan BAFTA CYMRU a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Jamie Jones a anwyd ac a raddiodd yn Abertawe


23.05.2019

Yn rhan o arddangosfa ffilm myfyrwyr y flwyddyn olaf, croesawodd y rhaglen BA Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant ddangosiad o OBEY gan Bafta Cymru a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Jamie Jones, un o raddedigion y Coleg Celf.   

Mae Obey yn ymwneud â Leon, bachgen pedwar ar bymtheg oed â mam alcoholig sydd wedi tyfu i fyny o fewn a thu allan i ofal.  Yn rhydd o oruchwyliaeth oedolion o’r diwedd, dechreua Leon gwyno yn erbyn anghyfiawnder ei realiti wrth i’w freuddwydion fynd yn fwyfwy pell a thu allan i’w gyrraedd.  Mae’r gwrthdaro rhwng dau fyd gwahanol iawn yn arwain at stori garu drasig yn y dyddiau penfeddwol yn y cyfnod cyn aflonyddwch cymdeithasol dramatig.

Cyfarwyddwr y ffilm, ei ffilm nodwedd gyntaf, oedd Jamie Jones a anwyd yn Abertawe gan raddio yng Ngholeg Celf Abertawe, a’r cynhyrchydd oedd John Giwa-Amu, enillydd gwobrau BAFTA Cymru. Obey oedd enillydd y wobr am Sinematograffi Gorau yng Ngŵyl Ffilmiau Tribeca 2018 ac yn un o Ddetholion Swyddogol Gŵyl Ffilmiau Caeredin 2018.

Meddai Timi O’Neill, Cyfarwyddwr Rhaglen MArts / BA Ffilm a Theledu: “Roedd cael ffilm gyntaf cyfarwyddwr o Gymru ac un o raddedigion y cwrs yn ffordd ardderchog o ddechrau arddangosfa ffilmiau’r flwyddyn olaf.  Digwyddiadau o’r fath yw’r hyn sy’n gwneud astudio ffilm mewn ysgol ffilm yn rhywbeth mor arbennig.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk