Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn croesawu dangosiad o Obey gan BAFTA CYMRU a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Jamie Jones a anwyd ac a raddiodd yn Abertawe


23.05.2019

Yn rhan o arddangosfa ffilm myfyrwyr y flwyddyn olaf, croesawodd y rhaglen BA Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant ddangosiad o OBEY gan Bafta Cymru a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Jamie Jones, un o raddedigion y Coleg Celf.   

Jamie Jones the film director stands in the centre of a group of attendees of the Obey screening;  one student holds a model BAFTA gold mask.

Mae Obey yn ymwneud â Leon, bachgen pedwar ar bymtheg oed â mam alcoholig sydd wedi tyfu i fyny o fewn a thu allan i ofal.  Yn rhydd o oruchwyliaeth oedolion o’r diwedd, dechreua Leon gwyno yn erbyn anghyfiawnder ei realiti wrth i’w freuddwydion fynd yn fwyfwy pell a thu allan i’w gyrraedd.  Mae’r gwrthdaro rhwng dau fyd gwahanol iawn yn arwain at stori garu drasig yn y dyddiau penfeddwol yn y cyfnod cyn aflonyddwch cymdeithasol dramatig.

Cyfarwyddwr y ffilm, ei ffilm nodwedd gyntaf, oedd Jamie Jones a anwyd yn Abertawe gan raddio yng Ngholeg Celf Abertawe, a’r cynhyrchydd oedd John Giwa-Amu, enillydd gwobrau BAFTA Cymru. Obey oedd enillydd y wobr am Sinematograffi Gorau yng Ngŵyl Ffilmiau Tribeca 2018 ac yn un o Ddetholion Swyddogol Gŵyl Ffilmiau Caeredin 2018.

Jamie Jones sits in front of an over-sized replica BAFTA gold trophy.

Meddai Timi O’Neill, Cyfarwyddwr Rhaglen MArts / BA Ffilm a Theledu: “Roedd cael ffilm gyntaf cyfarwyddwr o Gymru ac un o raddedigion y cwrs yn ffordd ardderchog o ddechrau arddangosfa ffilmiau’r flwyddyn olaf.  Digwyddiadau o’r fath yw’r hyn sy’n gwneud astudio ffilm mewn ysgol ffilm yn rhywbeth mor arbennig.”

Jamie Jones sits across from a female interviewer; a large plastic BAFTA trophy rests on a table between them.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk