Coleg Celf Abertawe’n cyflwyno Arddangosfa Gwobrau Darlunio’r Byd 2018


08.01.2019

Mae Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu arddangosfa Gwobrau Darlunio’r Byd 2018 am y chweched flwyddyn. Trefnir yr arddangosfa gan Gymdeithas y Darlunwyr (yr AOI), mewn partneriaeth â’r Cyfeiriadur Darlunio.

Cynhelir yr arddangosfa o ddydd Llun, 14 Ionawr i ddydd Iau, 21 Chwefror, 2019. Bydd mynediad yn rhad ac am ddim ac mae’r oriau agor fel a ganlyn: dydd Llun i ddydd Gwener: 9am tan 5pm a dydd Sadwrn: 10am tan 4pm. 

Meddai Derek Bainton, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Graffig a Digidol yn y Drindod Dewi Sant:  “Am y chweched flwyddyn, mae Coleg Celf Abertawe yn falch iawn o groesawu’r arddangosfa gwobrau Darlunio fwyaf arwyddocaol yn y Deyrnas Unedig. Mae Gwobrau Darlunio'r Byd 2018 yn dwyn ynghyd y casgliad gorau o waith rhestr fer a gwaith buddugol gan artistiaid proffesiynol ac egin artistiaid o bob rhan o’r byd. Mae croesawu digwyddiad o’r maint hwn yn dod â phersbectif byd-eang ar ddarlunio i Gymru, i’n myfyrwyr, i’n staff a’r cyhoedd, er mwyn dathlu’r ffurf gelfyddydol hon sy’n aml-ddisgyblaethol ac sy’n newid yn barhaus.”

Meddai Beirniad Gwobrau Darlunio’r Byd 2018, Rob Alderson, Prif Olygydd Wetransfer: “Mewn diwylliant gweledol lle mae ffotograffiaeth yn cael y lle blaenllaw, mae darlunio’n darparu ffordd hyfryd o wahanol o weld y byd.” 

Mae’r arddangosfa’n dangos pob prosiect a ddaeth i’r brig yn eu categori, ynghyd â detholiad o’r 200 a gyrhaeddodd y rhestr fer, o blith 3,300 o geisiadau o 75 o wledydd.

 

Trwy’r arddangosfa archwilir yr hyn mae darlunio’n ei olygu heddiw, sut mae’n rhoi ffurf i’n byd a’n dealltwriaeth, a’r modd y mae’r ffurf gelfyddydol ei hun yn newid.  Yn fyd-eang ac yn bersonol ar yr un pryd, gall ymwelwyr ddisgwyl cael eu hysbrydoli gan yr arddangosfa amrywiol, atyniadol hon. Bydd yr arolwg blynyddol hwn o’r darlunio gorau yn fyd-eang yn archwilio ble mae darlunio arni nawr, i ble mae’n mynd yn y dyfodol, ac yn arddangos cewri’r diwydiant sy’n parhau i ysbrydoli cenedlaethau newydd o artistiaid.

Ceir rhagor o wybodaeth ar www.theaoi.com

https://www.uwtsd.ac.uk/ba-illustration/

https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk