Coleg Celf Abertawe’n cyflwyno Arddangosfa Gwobrau Darlunio’r Byd 2019


11.11.2019

Mae Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu arddangosfa Gwobrau Darlunio’r Byd 2018 am y seithfed flwyddyn. Trefnir yr arddangosfa gan Gymdeithas y Darlunwyr (yr AOI), mewn partneriaeth â’r Cyfeiriadur Darlunio.

A man and a woman turn away from the camera to look at a display of illustrations.

Agorwyd yr arddangosfa gan Ddeon Gweithredol a Phrofost Abertawe,  Yr Athro Ian Walsh, yn Adeilad Dinefwr y Brifysgol, ddydd Gwener Tachwedd 8fed.

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen Ddylunio PCYDDS, Delyth Lloyd-Evans: “Am y seithfed flwyddyn, mae Coleg Celf Abertawe yn falch iawn o groesawu’r arddangosfa gwobrau darlunio fwyaf arwyddocaol yn y DU. Mae Gwobrau Darlunio'r Byd yn dwyn ynghyd y casgliad gorau o waith rhestr fer a gwaith buddugol gan artistiaid proffesiynol ac egin artistiaid o bob rhan o’r byd. Mae croesawu digwyddiad o’r maint hwn yn dod â phersbectif byd-eang ar ddarlunio i Gymru, i’n myfyrwyr, i’n staff a’r cyhoedd, er mwyn dathlu’r ffurf gelfyddydol hon sy’n amlddisgyblaethol ac sy’n esblygu yn barhaus.”

Gan ddangos gwaith pob un o’r 200 o ymgeiswyr a ddaeth ar y rhestr fer wrth gystadlu am wobrau eleni, gyda chyflwyniadau manwl ar y prosiectau buddugol,  mae’r arddangosfa ysbrydoledig hon yn dangos darlunio gorau oll artistiaid sefydledig ac egin artistiaid cyfredol, o bob rhan o’r byd.

Beirniadodd rheithgor annibynnol o 24 o gomisiynwyr a mewnwyr y diwydiant, gan gynnwys Josephine Kelliher, Rheolwr Rhaglen Gelf Facebook EMEA, Simon Khalil, Golygydd Arab News a Kirstie Johnstone, Partner Cynhyrchu Creadigol AMV BBDO, dros 3,600 o geisiadau yn cynrychioli 68 o wledydd ac wyth categori er mwyn penderfynu ar y rhestr fer.

A colourful display of illustration work in a brightly lit gallery.

O gloriau llyfrau i bapurau newydd, o bapur lapio i furluniau, darlunio yw iaith weledol bywyd bob dydd. Mae’r arddangosfa bresennol yn dathlu’r ffurf gelf fwyaf deniadol hon yn ei hystyr ehangaf. Drwy arddangos ystod amrywiol o arddulliau, deunyddiau a phynciau, a chyflwyno ystod  hynod o arferion darlunio ar draws sectorau bywiog y diwydiant, gan gynnwys Hysbysebu, Llyfrau Plant, Dylunio a gwaith Golygyddol,  mae’r arddangosfa yn dangos y syniadau a’r technegau arloesol hynny a geir yn rheng flaen darlunio heddiw.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://theaoi.com/world-illustration-awards/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk