'Complete University Guide' yn gosod y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU ar gyfer ‘boddhad myfyrwyr’


01.05.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dringo tabl cynghrair y Complete University Guide 2019 (CUG) am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, gan ddringo 13 safle eleni.

CUG Cym 2020

Unwaith eto, mae canlyniadau'r tabl cynghrair hwn yn galonogol iawn o ran 'boddhad myfyrwyr' ac mae’r brifysgol yn falch iawn ei bod wedi sicrhau safle yn y deg uchaf yn y categori hwn - daeth y brifysgol yn 8fed y tro hwn.

Mae’r Complete University Guide yn cynnwys 131 o sefydliadau o bob cwr o’r Deyrnas Undeig ac mae wedi’i seilio ar ddeg mesur yn cynnwys 'Boddhad Myfyrwyr'; 'Cymhareb Myfyrwyr a Staff'; 'Rhagolygon Graddedigion a Chwblhau'; a 'Gwario ar Gyfleusterau Myfyrwyr'.

Ar lefel pwnc, gosodwyd adran Celf a Dylunio’r brifysgol yn 21 ar draws y DU, sef cynnydd o 25 safle.  Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant: "Mae Coleg Celf Abertawe wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau.  Rydym yn falch iawn bod hyn wedi cael ei gydnabod gan y Complete University Guide.”

Swansea-college-of-art. bus

O safbwynt ‘Boddhad Myfyrwyr’, mae CUG 2020 yn gosod y brifysgol yn gydradd 4ydd yn y DU ar gyfer Seicoleg; yn gydradd 5ed yn y DU ar gyfer Anthropoleg; yn gydradd 7fed yn y DU ar gyfer Adeiladu; yn gydradd 7fed yn y DU ar gyfer Gwaith Cymdeithasol ac yn 8fed yn y DU ar gyfer Cyfrifiadureg.

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr: “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu'r newyddion ein bod wedi codi 13 safle yn y prif dabl ac wedi dod yn 8fed ar y cyd yn y category ‘boddhad myfyrwyr’. Mae'r tabl cynghrair diweddaraf hwn yn cadarnhau canlyniadau gwobrau ‘Whatuni’ yr wythnos diwethaf lle enillodd y brifysgol y brif wobr yn y categori ‘Cyrsiau a Darlithwyr’. Mae ein pwyslais cryf ar ddysgu personol, dosbarthiadau bach, cymorth myfyrwyr a gweithio gyda'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau’r canlyniad hwn.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663