Cyflogadwyedd graddedigion yn brif flaenoriaeth yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


15.05.2019

Cafodd myfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfle i ddysgu am opsiynau gyrfa posib gan ddau o raddedigion y Brifysgol. 

Mae Sean Ellis a Richard Baldwin yn gweithio yn iCreate, cwmni delweddu ac animeiddio 3D o Abertawe sy'n arbenigo yn y farchnad eiddo yn rhyngwladol.

Group picture of Swansea College of Art students with Sean Ellis and Richard Baldwin from iCreate.

Nod y sesiwn oedd dangos i fyfyrwyr presennol sy'n astudio animeiddio, dylunio gemau, hysbysebu, dylunio graffeg a darlunio, yr ystod o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael gyda'r sgiliau y maent wedi eu caffael tra yn y Brifysgol. 

Manteisiodd Sean a Richard ar y cyfle i siarad am waith y cwmni a hefyd eu llwybr i'w gyrfaoedd.  Yn ogystal, roeddent yn argymell i’r myfyrwyr ei bod yn bwysig nid yn unig cael portffolio da i'w ddangos i ddarpar gyflogwyr ond hefyd yr angen i ddangos brwdfrydedd, diddordeb a'r gallu i weithio mewn tîm gyda chydweithwyr creadigol eraill.

Dechreuodd Richard ar ei daith addysgol i astudio HND cyn cwblhau gradd israddedig a Meistr yng Ngholeg Celf Abertawe.  Fe’i cyflwynwyd i iCreate drwy raglen leoliad gwaith, a ariannwyd gan yr UE, a arweiniodd yn y pen draw i swydd fel animeiddiwr 3D uwch.  Meddai Richard: "Fe wnaethon ni gyflwyno rhywfaint o'r gwaith rydyn ni wedi'i wneud yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac roedden ni am i’r myfyrwyr ddod i’n nabod ni er mwyn iddyn nhw anfon eu CV.  Roedden ni eisiau dweud wrthyn nhw ein bod ni yma oherwydd efallai nad ydyn nhw wedi ymchwilio i gwmnïau sydd allan yna - Dwi'n gwybod na wnes i pan oeddwn i yn y Brifysgol! "

Dywedodd Sean, a benderfynodd fynd i'r Brifysgol i astudio dylunio gemau ar ôl gweithio am sawl blwyddyn mewn canolfan alwadau: "Daethom yma heddiw am ddau reswm; un, yn iCreate rydym bob amser yn chwilio am dalent ac rydym am i bawb wybod ein bod yma, dewch i gnocio ar ein drws, dewch i'n gweld ni.  Os oes gennych yr hyn y mae'n ei gymryd, gallech gael interniaeth, neu gael swydd neu wneud gyrfa allan ohoni.

"Yn ail, roedden ni am ysbrydoli myfyrwyr i ddechrau edrych i mewn i wahanol sectorau nad ydynt o reidrwydd yn ddewisiadau mwyaf amlwg sy'n gysylltiedig â'u cwrs. Felly, os ydych yn astudio dylunio gemau gallent feddwl bod rhaid gwiethio mewn corfforaethau mawr fel WeSoft, ER neu Rockstar, sy'n wych gan y bydd rhai pobl yn cael swyddi yno -ond i rai efallai na ydynt am weithio i sefydliad enfawr neu symud mor bell â hynny. Ond efallai nad ydynt yn gwybod eu bod wedi treulio'r blynyddoedd diwethaf yn meithrin crefft, sgìl sy'n berthnasol i lwythi o wahanol sectorau. Felly dyna yr oeddwn am ei wneud oedd agor eu llygaid, eu cael i feddwl y tu allan i'r bocs beth arall y gallent ei wneud i ennill bywoliaeth gan ddefnyddio'r sgiliau y maent wedi'u caffael yn y Brifysgol ". 

Dywedodd Derek Bainton, Pennaeth yr Ysgol Gelfyddydau Graffig a Digidol: "Roedd yna wefr amlwg o ysbrydoliaeth ac egni creadigol ymhlith ein myfyrwyr, ein staff a Rich & Sean o iCreate heddiw.  Rydym yn wirioneddol falch a diolchgar o gael Sean yn dod yn ôl i ymweld â ni mor fuan ar ôl graddio ac yn rhoi yn ôl i'n myfyrwyr y profiadau ysbrydoledig a gwerthfawr y mae eisoes wedi eu hennill. Mae Rich yn parhau i fod yn gyfrannwr pwysig i'n cynhadledd animeiddio cyhoeddus flynyddol, SAND, gan roi cipolwg i'n myfyrwyr a chynulleidfaoedd ehangach ar y cyfleoedd amrywiol sydd ar gael iddynt drwy astudio gyda ni.”