Cyfuno’r Rhith-Fyd a’r Byd Go iawn!


15.10.2019

Mae CBM wedi bod yn gweithio gyda Jam Creative Studios ar gasyn ergonomig ar gyfer cynnyrch Realiti Estynedig newydd a fydd yn cael ei lansio mewn amgueddfeydd cyn bo hir.

 

A dinosaur skeleton is seen through an augmented reality viewer screen; on the screen, dinosaur is given a life-like appearance with flesh and a honeycomb pattern on its skin.

Mae Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru, neu CBM, wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac mae’n gydran craidd o ddatblygiad SA1 Glannau Abertawe, yn gyrru arloesedd, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth ymysg cwmnïau sy’n rhan o ddatblygu cynhyrchion newydd a gweithgynhyrchu cyfaint isel.

Mae CBM bob tro’n ceisio bod yn rhan o gyfleoedd newydd a chyffrous yn y diwydiant technoleg a neidiasant ar y cyfle i weithio gyda Jam Creative, i ddatblygu’r ExplorAR, dyfais a fydd yn chwyldroi’r ffordd y mae ymwelwyr yn rhyngweithio gydag arddangosiadau ac arteffactau mewn amgueddfeydd, drwy ddefnyddio realiti estynedig a chymysg.

Roedd ergonomeg a defnyddioldeb yn hanfodol i brofiad y defnyddiwr, roedd rhaid i’r cynnyrch hefyd fod yn ddigon cadarn a gweddu cael ei weithgynhyrchu mewn sypiau bach. Dyluniodd a dyfeisiodd CBM y casyn i gadw’r dyfais a, thrwy defnyddio argraffu 3D a 3DCAD, datblygasant dri phrototeip gwaith gweledol, defnyddiwyd y rhain at ddibenion marchnata. Cafodd y cynnyrch groeso mor frwd fel bod CBM wedi cael ei gomisiynu i weithgynhyrchu swp bach mewn deunyddiau strwythurol i’w defnyddio yn yr amgueddfa a hefyd bu iddynt ddylunio a gweithgynhyrchu cyfres o orsafoedd docio/gwefru.

A diagram of the case for the Museum Explorer augmented reality viewer.

Cynhyrchwyd y swmp olaf o 18 dyfais drwy ddefnyddio castio â gwactod a ganiataodd liw wedi’i fowldio a gorffeniad â gwead a rhoddwyd decalau arnynt drwy ddefnyddio dull argraffu Tampo. Drwy ddefnyddio’r broses hon, mae’r dyfais yn fwy cadarn er mwyn gwrthsefyll traul beunyddiol he golli ei orffeniad gwych.

Meddai Adam Martin-Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Jam Creative Studios: “Prosiect rhagorol! Bu’n bleser gweithio gyda thîm CBM, wrth droi ein syniadau’n realiti yn gyflym ac yn effeithlon. Mae’r manylion dylunio y maent wedi’u cynnwys wir wedi gwella’r cynnyrch ac mae’r ymateb wedi bod yn wych!”

Three smiling teenage girls look through an augmented reality viewer.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk