Cyn-fyfyriwr Coleg Celf Abertawe yn creu argraff yn y byd ffilm


16.01.2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Celf Abertawe, Ryan Morgan, wedi creu argraff yn y diwydiant cynhyrchu ffilm.

Ryan SAND 2017

Mae Ryan, gynt o Goleg Gwent, Crosskeys, wedi cael gyrfa lwyddiannus ers graddio yn 2011 gyda BA mewn Animeiddio Cyfrifiadurol. Ar ôl derbyn ei radd o Goleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, dechreuodd Ryan weithio i gwmni Moving Picture fel Cyfarwyddwr Technegol ar gyfer Modelu yn Llundain. Yna, symudodd i Method Studios yn Vancouver lle bu'n gweithio fel Uwch Fodelwr. Yn ddiweddar, cafodd ei benodi'n Gyfarwyddwr Technegol Adeiladu gyda chwmni Double Negative sy’n un o gwmnïau effeithiau gweledol ac animeiddio mwyaf blaenllaw'r byd.

Yn ystod ei yrfa hyd yn hyn, mae Ryan wedi cael y cyfle i weithio ar nifer o gynyrchiadau mawr gan gynnwys Marvel's Avengers: Infinity War a Men in Black International a fydd yn cael ei ryddhau yn hwyrach eleni. Yn 2018, bu Ryan hefyd yn gweithio ar ffilm Nadolig poblogaidd Netflix, The Christmas Chronicles.  Ffilm Nadolig Americanaidd yw hon sy'n cynnwys yr actor enwog, Kurt Russell. Yn dilyn rhyddhau’r ffilm ym mis Tachwedd 2018 fe’i gwyliwyd 20 miliwn o weithiau yn ystod yr wythnos gyntaf yn unig. Wrth ymateb i lwyddiant y ffilm, dywedodd Ryan Morgan:

"Roeddwn i'n Uwch Gyfarwyddwr Technegol Modelu ar The Christmas Chronicles, a fu'n llwyddiant mawr dros gyfnod y Nadolig. Roedd fy nhasgau'n cynnwys modelu rhai o'r ceirw, corachod a chreu modelau digidol o Siôn Corn a'r prif gymeriadau Teddy a Kate. Roedd yn brofiad gwych ac roeddwn i'n falch iawn gyda’r gwaith terfynol.

Y flwyddyn ddiwethaf, rwyf hefyd wedi cael y pleser o weithio ar Marvel's Avengers: Infinity War, Men in Black International yn ogystal â rhai ffilmiau eraill a fydd yn cael eu rhyddhau yn nes ymlaen yn 2019.

Ers gweithio ar The Christmas Chronicles, rydw i wedi symud i weithio yn Vancouver gyda Double Negative ac rwy'n falch iawn i gael y cyfle i weithio i gwmni mor amlwg yn y maes animeiddio ffilmiau."

Christmas Chronicles

Yn y brifysgol, astudiodd Ryan bob agwedd ar ddylunio, modelu ac animeiddio cysyniadol. Wrth sôn am ei gyfnod yng Ngholeg Celf Abertawe, ychwanegodd Ryan:

"Fe wnes i raddio yn 2011. Roedd treulio 3 blynedd yn y brifysgol gyda myfyrwyr tebyg, cyfleusterau a thiwtoriaid gwych yn brofiad arbennig ac ni allaf ddychmygu lle gwell i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y maes hwn fynd er mwyn gweithio tuag at eu gradd.  Er bod y gwaith yn gallu bod yn dechnegol, mae'n dal i fod yn artistig iawn ac fel unrhyw fath o gelf mae angen oriau lu o ymarfer.

Cefais y cyfle i ddod yn ôl a dysgu dosbarth meistr yn y Brifysgol y llynedd, a oedd yn dipyn o hwyl. Roedd yn wych dod yn ôl a gweld bod y cyfleusterau yn y brifysgol wedi gwella ymhellach ers fy nghyfnod i yn y brifysgol. Mae yna ystafelloedd cyfrifiadurol yn llawn peiriannau o ansawdd uchel a thabledi Cintiq i'r myfyrwyr eu defnyddio.

Mae'r cyfleusterau a'r gefnogaeth yn rhagorol wrth gwrs ond hoffwn bwysleisio hefyd bod cyfrifoldeb ar y myfyriwr i weithio’n galed ac i wneud y defnydd gorau o’r cyfleusterau sydd ar gael iddynt. "

Mae Dr Scott Smith yn Uwch Ddarlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe.  Meddai:

"Mae gan nifer o'n graddedigion swyddi allweddol mewn timau sydd wedi llwyddo i ennill Oscar a BAFTA a hynny gyda chwmnïau megis Framestore, Method Studios, The Moving Picture Company, The Mill, Cinesite a Double Negative. Mae wedi bod yn wych i gadw mewn cysylltiad â dilyn cynnydd Ryan ers iddo raddio. Roedd yn fyfyriwr dawnus iawn gyda gallu amlwg ar gyfer modelu cymeriadau ac mae'n braf ei weld yn gwneud mor dda yn y diwydiant ar lefel rhyngwladol.

Rydym yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddysgu pob agwedd o’r byd animeiddio cyfrifiadurol oherwydd mae'n gallu cymryd ychydig o amser i ganfod a datblygu sgiliau ymarferol y myfyrwyr mewn meysydd megis animeiddio cymeriad, modelu cymeriad neu amgylchedd neu waith effeithiau ac yna i ddatblygu annibyniaeth ac arbenigedd yn raddol mewn maes penodol yn ystod eu hastudiaethau."

Gallwch ddarganfod mwy am y cwrs Animeiddio gyda Choleg Celf Abertawe yma: https://www.uwtsd.ac.uk/ba-computer-animation/  

Hefyd, cliciwch ar y linc er mwyn gweld enghreifftiau o waith Ryan a Method Studios ar gyfer y ffilm The Christmas Chronicles: https://vimeo.com/305604746?fbclid=IwAR20vL7U_JJJPJeGA4BwnY6ucCkLn7hBYljMMuj9CrH0RIHNJCLfgT6jtxg 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663