Cyn-fyfyriwr Llambed yn rhoddi arian i'r Capel er cof am ei wraig


25.02.2019

Cyflwynodd Steve Austen-Drennan £2,200 i gapel y Brifysgol yn Llambed a godwyd er cof am ei wraig, Sue.  Priododd Steve a Sue yn ddiweddar yng nghapel y Brifysgol wythnos cyn i Sue farw o ganser. 

Steve Austen Drennan

Pery Sue yn aelod gweithredol o’r gymuned drwy gydol y ddwy flynedd ers iddi gael y ddiagnosis gwreiddiol ac fe gododd dros £4000 i amrywiol elusennau.  Roedd Sue a Steve yn gwpwl am 24 o flynyddoedd ac mae ganddynt ddau o feibion gyda’i gilydd, Asa and Jasey.

Dywedodd Caplan y Coleg Y Parch Ddr Emma Whittick, ar dderbyn y rhodd, "Mae’r Gaplaniaeth wedi bod yn darparu brecwast am ddim i fyfyrwyr bob diwrnod o’r wythnos ers mis Hydref y flwyddyn ddiwethaf.  Rwy’n falch iawn o dderbyn y rhodd hael gan deulu a ffrindiau Sue a wnaiff alluogi I’r prosiect hwn barhau.  Roedd Sue yn adnabyddus am y ffordd roedd hi'n gofalu am fyfyrwyr a gyda'r arian hwn byddwn ni, mewn rhyw ffordd fach, yn gallu cadw ei chof yn fyw."

Mae Steve yn gyn-fyfyriwr yn y Brifysgol ac roedd Sue yn cyfrannu’n helaeth i weithgareddau’r campws.  Dywedodd Steve “Pan oeddwn yn fyfyriwr, roedd Sue yn aml yn darparu prydau ar gyfer myfyrwyr eraill a oedd yn cael anawsterau ac felly mae hyn yn deyrnged briodol iddi. Rwy'n ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gefais gan y Brifysgol yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn arbennig, Caplan y Coleg a staff yr Adran Athroniaeth ".

 

Llun  Dr Rebekah Humphreys, Y Parch Ddr Emma Whittick, Steve Austen Drennan, Y Parch Ddr Matthew Hill, Dr Tristan Nash