Cynhadledd Canmlwyddiant Timothy Richard


01.10.2019

Ddiwedd yr wythnos hon, cynhelir Cynhadledd Canmlwyddiant ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed i ddathlu bywyd a gwaith Timothy Richard (Li Timotai 李 提摩太), cenhadwr Bedyddwyr o Gymru a dreuliodd 45 mlynedd cynhyrchiol yn Tsieina rhwng 1870-1915.

Timothy Richard

Yn gydnabod i'r diwygwyr Qing fel Kang Youwei, Liang Qichao, Yang Wenhui neu Li Hongzhang, fe wnaeth egni dihysbydd Richard arwain at ei ymrwymiad yn symudiad diwygiad gwleidyddol a chymdeithasol ddiwedd y 19eg ganrif, gan sicrhau mynediad iddo i gylchoedd elitaidd Tsieineaidd gan gynnwys y llys ymerodrol.

Fel newyddiadurwr, golygydd a chyfieithydd llyfrau a phamffledi ar faterion cyfoes o'r Saesneg i'r Tsieinëeg, cyrhaeddodd gynulleidfaoedd mawr ledled y wlad, gyda'i ddull o weithio mewn diwylliant tramor yn dal i ysbrydoli cenhadon ac elusennau'r Gorllewin sy'n gweithio yn Tsieina hyd heddiw.

Mae’r gynhadledd, o dan y teitl: “Timothy Richard (1845-1919) yn Tsieina: Gweledigaeth Rhwng Bydoedd” yn cael ei chynnal ar gampws Prifysgol Dewi Sant Cymru yn Llambed,  Hydref 3-4 2019

Gweler y rhaglen fanwl isod:

Dydd Iau, 3 Hydref 2019

10:00: Te a Choffi yn Llyfrgell y Sylfaenwyr

10: 30-11: 00: Croeso a Chyflwyniad (Thomas Jansen, Y Drindod Dewi Sant

11: 00-12: 30: “Timothy Richard ac Academi Gyfieithu Prifysgol Shanxi” - Qiao Jie (Ysgol Ieithoedd Tramor, Prifysgol Shanxi) (trwy Skype)

12: 30-14: 00: Egwyl Cinio

14: 00-15: 30: “Astudiaeth o Gasgliad a Chyfieithiad Dysgu’r Gorllewin gan Timothy Richard” - Zhang Yong (Prifysgol Tongling, Anhui, China)

15: 30-16: 00: Egwyl

16: 00-17: 30: “Cyhoeddiadau Cyfnodol Timothy Richard yn ei Henaint - Ar Sail Llyfr Toriadau Newyddion a gadwyd yn Llyfrgell ac Archif Angus ym Mhrifysgol Rhydychen” - Chih-wen Kuo (Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd, Prifysgol Heidelberg , Yr Almaen)

19:00: Cinio Cynhadledd ym Mwyty Indiaidd Shapla

Dydd Gwener, 4 Hydref 2019

10: 00-11: 30: “Cyfieithiad Timothy Richard o’r Broffwydoliaeth Tsieineaidd Tui Bei Tu” - Xu Ming (Adran Ieithoedd Tramor, Prifysgol Feddygol Zunyi (Campws Zhuhai), China; Ysgolhaig Gwadd, Adran Astudiaethau Asiaidd, Prifysgol McGill Prifysgol)

11: 30-12: 00: Egwyl Coffi

12: 00-13: 00: I'w Gadarnhau (Bernhard Fuehrer (SOAS)

13: 00-14: 30: Egwyl Cinio

14: 30-16: 00: “Gwrteithwyr a Ffydd - Timothy Richard ac Amaethyddiaeth Tsieineaidd” - Jörg Henning Hüsemann (Athrofa Dwyrain Asia, Prifysgol Leipzig, yr Almaen, trwy Skype)

16: 00-17: 30 “Trafodaethau rhwng credoau crefyddol Tsieineaidd a ffydd Gristnogol: Dealltwriaeth Timothy Richard o‘ ffydd ’/‘ xin ’信 a’i agwedd at grefydd gymharol” - Thomas Jansen (Y Drindod Dewi Sant)

Dydd Sadwrn, 5 Hydref 2019

Ymweliad â rhai lleoedd hanesyddol sy'n gysylltiedig â Timothy Richard yng nghyffiniau Llambed (Ffaldybrenin, Bethel a Chapel Caio).  Gofynnir i bawb i ymgynnull o flaen yr Hen Adeilad am 10am

Timothy Richard

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Thomas Jansen trwy e-bostio t.jansen@uwtsd.ac.uk

Ac am wybodaeth bellach ynglyn â'r cyrsiau Astudiaethau Tseiniaidd a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-chinese-studies/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk