CYNNAL ARDDANGOSFA O WAITH ARTISTIAID LLEOL I NODI 50 MLYNEDD GYNTAF ABERTAWE FEL DINAS


24.10.2019

Mae Coleg Celf Aberthwch Oriel Elysium yn cynnal arddangosfa wythnos o hyd, yn cychwyn dydd Gwener, Hydref 4, i ddathlu hanner canmlwyddiant gyntaf Abertawe fel dinas a'r rôl y mae ei hartistiaid wedi'i chwarae yn ystod y cyfnod hwn.

Mae 50Fifty yn arddangos gwaith 50 o artistiaid a oedd naill ai wedi astudio neu ddysgu yng Ngholeg Celf Abertawe yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf. Wedi'i guradu gan ddau fyfyriwr cyfredol o Goleg Celf Abertawe, Alicia Hughes ac Alice Oliver, bydd arddangosfa 50Fifty yn cael ei gynnal ar draws tri lleoliad yng Nghanol Dinas Abertawe, ac mae pob un ohonynt yn hynod bwysig i’r maes celf yn Abertawe.

Mae'r artistiaid a'r gweithiau celf a ddewiswyd yn canolbwyntio ar yr effaith y mae Abertawe wedi'i chael arnynt, p'un a gafodd yr artistiaid eu geni a'u magu yn Abertawe, neu symud i'r ddinas i fod yn rhan o Goleg Celf Abertawe. Mae 50Fifty yn helpu i ddathlu'r amrywiaeth gyffrous hon o artistiaid sydd wedi cael eu hysbrydoli gan ein dinas.

Dyfarnwyd interniaeth i Alicia Hughes, sy'n astudio BA Ffotograffiaeth Newyddiadurol, ac Alice Oliver, sy'n astudio BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, gan Goleg Celf ac Oriel Elysium, Abertawe i guradu'r arddangosfa arbennig hon. Gyda'i gilydd maent wedi dewis hanner cant o artistiaid yn ofalus sydd naill ai wedi astudio neu ddysgu yn yng Ngholeg Celf Abertawe yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf. Cyn-fyfyrwyr rhwng 1969 a 2019.

Dywedodd Alicia: "Rwy'n ddiolchgar fy mod wedi cael cynnig yr interniaeth hon - mae wedi bod yn gyfle gwych i ehangu fy sgiliau. Rwy'n teimlo'n freintiedig iawn i gael gweithio gydag Oriel Elysium a Jonathan Powell i guradu arddangosfa sy'n dathlu 50 mlynedd diwethaf fy Mhrifysgol. Mae gallu dod â'r holl artistiaid hyn at ei gilydd yn braf iawn, mae'n wych gweld pa mor unigryw yw pob darn. "

Meddai Alice: "Mae derbyn yr interniaeth hon wedi bod yn anrhydedd fawr ac rwy'n hynod ddiolchgar o allu dathlu Abertawe fel dinas wrth weithio gydag Oriel Elysium. Mae Curadu 50Fifty, ochr yn ochr ag Alicia, wedi dysgu gwersi amhrisiadwy i mi ac wedi rhoi profiad gwych i mi o gael gweithio yn y maes y tu allan i'm gradd. "

Dywedodd Jonathan Powell, Cyfarwyddwr Oriel Elysium: “Symudais i Abertawe yn 2001 i astudio yn y Coleg Celf heb llawer o syniad beth roeddwn i'n mynd i'w wneud. Mae gan Abertawe'r natur anhrefnus ryfeddol hon o newid yn gyson, gan anelu at wella o hyd. Dyma sydd wedi cyfrannu at yr hyn y credaf yw'r gymuned gelf fwyaf bywiog yng Nghymru. Rwy'n falch o fod yn rhan ohono ... ac mae'n dal i esblygu! "

Dywedodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd, Celf a Chyfryngau Coleg Celf Abertawe: "Mae Coleg Celf Abertawe yn falch o fod yn dathlu 50 mlynedd statws Abertawe fel dinas. Mae ein graddedigion yn unigolion hynod greadigol sy'n cyfrannu’n helaeth at fywyd diwylliannol a chreadigol y ddinas."

A display of photos on a plain white wall under a soft spotlight.

Paintings and ceramics on display in a white-walled gallery.

Nodyn i'r Golygydd

Artistiaid yn cymryd rhan yn 50Fifty:

Siân Addicott | Jonathan Anderson | Elaine Artemieff | Derek Bainton | Ronald Bateman | Daniel Butler | Jason Cartwright | Philip Cheater | Katherine Clewlett | Chole Dacosta | Holly Davey | Lucy Donald | Hannah Downing | Paul Duerinckx | Alex Duncan | Mark Eley | Geraint Ross Evans | John Paul Evans | Jasmine Farling | Peter Finnemore | Harry Gammer Flitcroft | Hamish Gane | Jeremy Gluck | Konstantinos Grigoriadis | Stewart Hardie | Alicia Hughes | Ann Jordan | Tim Kelly | Bella Kerr | Rowan Lear | Catherine Lewis | Christian Lloyd | Danny McDonough | Arwel Micah | Ryan Moule | Ole Nesset | Robert Newell | Alice Oliver | Matthew Otten | Tom Pope | Jonathan Powell | Howard Riley | Phil Rogers | Mikko Takkunen | Daniel Trivedy | Kathryn Trussler | Casper White | Becky Williams | Dylan Williams | Fran Williams

Lleoliadau:

Oriel Gelf Stryd y Coleg , 16 Stryd y Coleg, Abertawe, SA1 5BH

Coleg Celf Abertawe, Dynevor, Stryd De-La Beche, Abertawe SA1 3EU

Oriel Elysium, Oriel 3, 210 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE.

Rhagolwg

Dydd Gwener, 4 Hydref

4pm at Coleg Celf Abertawe, Dynevor 6-8pm at 16 Oriel Stryd y Coleg

6pm – Oriel Elysium, 210 Ffordd Fawr, Abertawe

Mae’r arddangosfa yn parhau tan ddydd Sadwrn 12 Hydref (ar wahan i Oriel Elysium sy’n parhau tan 9 Tachwedd)

Orielau ar agor: Mawrth – Sadwrn 12 – 5pm (ar wahan i Oriel Elysium sydd ar agor tan 7yh)

Gwybodaeth am yr Artistiaid:

JONATHAN ANDERSON

Coal Globe (homage to Yves Klein)

Coal dust on plastic globe

Jonathan Anderson

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2005 - 2007

 

PAUL DUERINCKX

Isolate Rather this Element

Archival Pigment Print

Paul Duerinckx

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1999 - Cyfredol

 

MARK ELEY

Flash Gnome

Ceramic and Black Paint Medium

Eley Kishimoto

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1984 - 1986

 

PETER FINNEMORE

Snapshot 1969, (villagers waiting for Prince Charles,  whose on route to Abertawe to officially make Abertawe a City)

Photograph

Peter Finnemore (collection of)

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1999 - 2019

 

HARRY GAMMER FLITCROFT

B is A

Vinyl Lettering direct to wall

Harry Gammer-Flitcroft

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2012 - 2016

 

HAMISH GANE

Varicella Zosters

Photograph

Hamish Gane

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1997 - Current

 

CHRISTIAN LLOYD

If only camping was always like this

Oil on MDF

Christian Lloyd

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: Studies from 1984 to 1986, Arholwr Allanol 2017 - Cyfredol

 

RYAN MOULE

Ingrid is a Hybrid

Chemically unfixed print

Ryan Moule

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2006 - Current

 

OLE NESSET

Shedding Velvet

Silver Gelatine Print

Ole Nesset

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2013 - 2016

 

ROBERT NEWELL

Shake Holes: Upper Swansea Valley

Oil on Canvas

Robert Newell

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1993 - 2014

 

TOM POPE

Over the Edge, Into the Void

C-type print with Cyanotype

Tom Pope

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2005 - 2008

 

HOWARD RILEY

Portrait of a Young Artist

Charcoal, pencil and collage on paper

Howard Riley

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1991 - 2015

 

PHIL ROGERS

Buncheong

Ceramics

Phil Rogers

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 1970 - 1972

 

DANIEL TRIVEDY

Sign of the Times - The Black Boy

Hanging Sign

Daniel Trivedy

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2010 - 2013

 

CASPER WHITE

I RAN OUT OF EXPECTANCY, MALLORCA

Oil on stainless steel

Casper White

Blynyddoedd yng Ngholeg Celf Abertawe: 2009 - 2011

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk