Cysyniad arloesol ar gyfer Lego cynhwysol yn cipio gwobr i ddylunydd ifanc


16.07.2019

Mae cysyniad am fersiwn arloesol, cynhwysol o Lego wedi helpu myfyriwr i ennill gradd 2:1 mewn Dylunio Cynnyrch a chipio Gwobr a Noddir gan Wilko yn arddangosfa’r New Designers.

Daniel Hancock wearing an academic gown and mortarboard at his graduation.

Daeth Daniel Hancock, 22 oed o Rydaman, yn ail ar gyfer Gwobr a Noddir gan Wilko ar gyfer Arloesi, gyda’i Brosiect Gwahaniaethau Lego, tegan addysgol i addysgu plant ysgol gynradd am y gwahaniaethau mewn cymdeithas.  

“Mae gwahaniaethu’n dal i godi ac mae’r mwyafrif o deganau heddiw’n portreadu ffurf ddynol ‘berffaith’,” esbonia. “Mae Lego Differences yn set o 30 o ffigurau gwahanol sydd ag amrywiaeth o wahaniaethau megis aelodau prosthetig, corachedd, LHDTh a llawer o rai eraill.  

“Nid yw pob gwahaniaeth yn un corfforol, fel yn achos y ffigurau LHDTh, felly mae cerdyn gyda chefndir y ffigur yn rhoi bach mwy o wybodaeth am y ffigur i’r plant, ac mae modd cyflwyno’i wahaniaeth yn y wers, gyda’r plant yn llunio’u straeon eu hun.”

Mae’r 30 ffigur mewn tair set o 10, gyda phob un yn cael ei hanelu at grŵp oed gwahanol.

“Byddai’r ffigurau’n cael eu gwerthu yn y setiau at ddefnydd addysgol ac yn unigol at ddefnydd masnachol, er mwyn i bawb gael cyfle teg i berchen ar ffigur, a gobeithio gan helpu i greu cymdeithas fwy amrywiol a goddefgar,” meddai Daniel, a greodd y ffigurau gan ddefnyddio cymysgedd o ddarnau wedi’u prynu a darnau megis prosthetigau a greodd ei hun gan ddefnyddio argraffydd 3D.  

Ychwanega ei fod yn hapus ei fod wedi cwblhau’i radd yn y Drindod Dewi Sant.

“Mwynheais i gwrdd â phobl newydd ac roedd yr addysgu’n ddefnyddiol ac yn adeiladol,” meddai.  “Roedd dod yn ail yn y Wobr a Noddir gan Wilko am Arloesi yn arddangosfa New Designers yn anrhydedd fawr.  Roedd cynifer o gynnyrch gwych ac mae cael fy nghydnabod yno yn llwyddiant enfawr i mi.  

“Y brif neges oedd lledaenu’r gair am wahaniaethau mewn cymdeithas a chyfleu nad yw pawb yr un peth, ac roedd hi’n wych cael fy nghydnabod am hynny.  Hoffwn i ddatblygu fy nghynnyrch ymhellach a’i gael yn y siopau erbyn diwedd y flwyddyn nesaf.  Roedd yr ymateb a ges i’n wych ac mae wedi fy ngwthio i ymlaen i wireddu’r syniad yma.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk