Cytundeb i sefydlu Canolfan Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol


23.12.2019

Mae Prifysgol Cymru'r Drindod Saint David a Phrifysgol Meddygaeth Traddodiadol Jiangxi wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) i sefydlu Canolfan Meddygaeth Tsieineaidd Draddodiadol Astudiaethau Iechyd Qigong.

Prof Chen Mingren, Chairman of the Council of Jiangxi University of Traditional Medicine and Professor Medwin Hughes, Vice-Chancellor UWTSD launch the Centre for Traditional Chinese Medicine

Yr Athro Chen Mingren a'r Athro Medwin Hughes, DL

Bydd y Ganolfan yn datblygu ac yn cyflwyno cyrsiau yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol a bydd wedi'i leoli ar ei champws yn Abertawe.

Llofnodwyd y cytundeb gan yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant a'r Athro Chen Mingren, Cadeirydd Cyngor Meddygaeth Draddodiadol Jiangxi.

Mae'r bartneriaeth â Phrifysgol Meddygaeth Draddodiadol Jiangxi wedi'i sefydlu ar adeg pan mae hunanofal a lles yn faterion allweddol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Yn gynyddol, mae diwylliant lles Tsieineaidd yn cynnig technegau traddodiadol ac ymarferion ymarferol (Qigong) i bobl o bob oed wella eu hiechyd corfforol, meddyliol ac ysbrydol.

Yn seiliedig ar egwyddorion tebyg i Taiji, sydd bellach yn cael ei ymarfer yn eithaf eang yn y DU ac Ewrop, mae Qigong yn dechneg ymwybyddiaeth ofalgar sy'n galluogi pobl i fod yn fwy ymwybodol o egni eu corff trwy fyfyrio a gwneud ymarferion corfforol syml. Gellir defnyddio Qigong i dargedu cyflyrau cronig penodol yn ogystal ag i gynnal iechyd corfforol a meddyliol.

Mae Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol ac arfer Qigong yn cydgyfarfod â meddygaeth y Gorllewin yn Tsieina, ac mae llawer iawn o ymchwil yn cael ei wneud ym Mhrifysgol Jiangxi i ddeall effaith gadarnhaol yr arferion hyn ar rai cyflyrau iechyd gan gynnwys arthritis a diabetes.

Bydd y bartneriaeth yn galluogi cyfnewid academaidd ac ymchwil gydweithredol i feddygaeth draddodiadol Tsieineaidd a 'Diwylliant Cydgord', sef cysyniad o gytgord cymdeithasol sy'n dyddio'n ôl i amser Confucius.

Bydd y Ganolfan Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol Astudiaethau Iechyd Qigong yn ategu portffolio cynyddol y Brifysgol a’i diddordebau mewn iechyd a lles” meddai’r Athro Medwin Hughes. “Mae'r Brifysgol wedi datblygu ystod o weithgareddau a rhaglenni sy'n ymwneud â lles a chytgord sy’n dangos y ffordd y gallwn ni i gyd, fel unigolion, chwarae rhan wrth feithrin cymunedau mwy cydlynol, iachach a hapusach.

Dywedodd yr Athro Chen Mingren o Brifysgol Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol Jiangxi: “Mae TCM Iechyd Qigong yn weithgaredd ymarferol sy’n seiliedig ar olwg gyfannol ar fywyd sy’n helpu i gydbwyso’r berthynas rhwng bodau dynol a natur. Bydd y Ganolfan yn dod yn bont ar gyfer y cyfathrebu cytûn rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin, gan hyrwyddo cyfnewid diwylliannol rhwng Tsieina a Phrydain ym maes llesiant a byw mewn cytgord â'i gilydd a chyda natur. Bydd y Ganolfan yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth a dealltwriaeth meddygaeth Tsieineaidd yn y DU

Delegates from Jiangxi University of Traditional Medicine and UWTSD at the lauch of the Centre for Traditional Chinese Medicine Qigong Health Studies

Dirprwyaeth o Brifysgol Meddygaeth Draddodiadol Jiangxi a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Meddygaeth Tsieneaidd Draddodiadol.