Dathlu Arfer y Celfyddydau Traddodiadol


08.04.2019

Mae gwerthfawrogiad o sgiliau crefft traddodiadol a hanes gwneud crefftau yn werthoedd craidd a rennir gan Ysgol Celfyddydau Traddodiadol Sefydliad y Tywysog ac Adran Gwydr Coleg Celf Abertawe fel ei gilydd. Mae'r pwyslais hwn ar draddodiad a sgiliau crefft yn galluogi crefft a gwaith llaw arbenigol i barhau i dyfu a ffynnu mewn byd technolegol sy'n newid.

Yn dilyn ymweliad diweddar gan staff Abertawe â Sefydliad y Tywysog a thrafodaeth am  y nodweddion tebyg rhyngddynt, roedd yn gam naturiol i Tristan Leicester (myfyriwr ôl-raddedig sy’n arbenigo mewn gwydr) ddod i ymweld â’r adran Gwydr Lliw a Phensaernïol yn Abertawe i fwynhau’r cyfleusterau arbenigol a’r arbenigedd sydd ar gael ymhlith y staff.

Fel un o’r ychydig o Brifysgolion yn y DU i arbenigo mewn Gwydr Lliw a Phensaernïol, mae Abertawe wedi croesawu Tristan yn gynnes i’r adran ac wedi mwynhau ei frwdfrydedd a’i gariad at wydr lliw. Er gwaethaf y daith hir o Lundain i Abertawe, mae Tristan wedi mynychu ein dosbarthiadau peintio gwydr a gwydr lliw arbenigol yn rheolaidd ac wedi ymroi’n llwyr, gan ddefnyddio’r cyfle i gyfoethogi ei sgiliau a meithrin arbenigedd a gwybodaeth ychwanegol.

Meddai Tristan: "Mae fy meddwl yn sicr wedi’i gyfoethogi gan yr hyn dwi wedi’i ddysgu yn ystod fy nghyfnod yn yr adran wydr yn Ysgol Gelf Abertawe. Rwy’n ddiolchgar i bawb sydd wedi’i gwneud yn bosibl i mi fod yno dros y cyfnod hwn ac am haelioni a chyfeillgarwch yr holl staff a myfyrwyr y bu’n bleser i fod yn eu cwmni.  Mae cryn dipyn i’w ddysgu wrth astudio gwydr lliw.  Mae wedi bod yn ddelfrydol felly i’w astudio mewn camau ar wahân bob wythnos gan ddechrau gyda thorri ac yna creu gweadau gyda phaent gwydr cyn matio, amlinellu, staenio, ledio, sodro ac yn olaf smentio.  Mae pob cam yn gelfyddyd yn ei hun. Er mwyn gwneud unrhyw gynnydd bu’n rhaid rhannu’r gwaith yn gamau syml ac anelu’r arfer at nodau penodol.  Teimlaf fod y sgiliau y cefais fy nghyflwyno iddynt wedi rhoi sylfaen gadarn i mi allu adeiladu arfer pellach arni yn y cyfrwng, fel troedle ar waelod ysgol dal. Y pethau mwyaf dwi wedi’u dysgu yw i ddadansoddi fy nghamgymeriadau bob amser a pheidio â derbyn dim ond y gorau.’

Meddai cyfarwyddwr y rhaglen Gwydr yn Abertawe, Catherine Brown: “Mae wedi bod yn bleser croesawu Tristan i’r adran i ddatblygu ein perthynas â Sefydliad y Tywysog mewn ffyrdd newydd. Edrychwn ymlaen i weld sut mae ei brofiadau yn Abertawe wedi helpu datblygu ei arfer unigryw ei hun a’i ymchwil ôl-raddedig yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk