DECHRAU’R TYMOR GRADDIO YN Y DRINDOD DEWI SANT


08.07.2019

Mae seremoniau graddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dechrau heddiw (Ddydd Llun, Gorffennaf 8fed) ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Graduation Welcome

Mae’r Seremonïau Graddio’n uchafbwynt yng ngyrfa academaidd ein myfyrwyr ac yn cynnig cyfle i gymuned y Brifysgol ddathlu gwaith caled ac ymroddiad y myfyrwyr gan ymfalchio yn eu llwyddiant.

Wrth gyfarch y darpar raddedigion, dywed Yr Athro Medwin Hughes DL, Is Ganghellor y Brifysgol:

“Mae’r Seremonïau Graddio’n uchafbwynt yng ngyrfa academaidd ein myfyrwyr. Mae’n ffrwyth gwaith caled ac ymroddiad ond fe ddylwn hefyd gofio’r gefnogaeth a roddwyd gan deuluoedd a chyfeillion.

“Yn gynyddol, daw ein myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd,gyda llawer yn dychwelyd i’w hastudiaethau wedi blynyddoedd o weithio. Rydym hefyd wrth ein bodd i weld myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu graddau trwy astudio’n rhan-amser. Hyderaf y byddwch i gyd yn cadw eich atgofion hapus a’ch ffrindiau newydd yn agos at eich calon, ac y bydd eich profiad addysgol yn fantais I chi trwy gydol eich oes. I’r rheiny ohonoch sy’n aros gyda ni i ddilyn cymwysterau uwch, dymunaf lwyddiant parhaus.

“Rwy’n gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau eich amser yn astudio yn y Brifysgol ac y byddwch yn dymuno cadw mewn cysylltiad â’r ffrindiau rydych wedi’u gwneud. Hefyd, rwy’n gobeithio y byddwch yn dymuno cadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol trwy ddod yn aelod o’r Gymdeithas Alumni. Edrychwn ymlaen at glywed am lwyddiant parhaus ein graddedigion.

“Hoffwn longyfarch bob un ohonoch ar eich cyflawniadau a dymunaf bob llwyddiant i chi yn y dyfodol,” atega.

Bydd diwrnod llawn o seremonïau eto yfory yng Nghaerfyrddin (ddydd Mawrth, 9 Gorffennaf); seremonïau yn Llambed ddydd Gwener a seremonïau pellach yn Abertawe ddydd Llun, Mawrth a Mercher yr wythnos nesaf.

Gallwch wylio pob un o’r seremoniau drwy ymweld â gwefan y Brifysgol: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/fideo-byw/ 

Graduation Welcome 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663