Dr Mabrouka Abuhmida o’r Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau Rhagoriaeth Menywod mewn TG 2019


27.08.2019

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nodi bod Dr Mabrouka Abuhmida wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Rhagoriaeth Menywod mewn TG 2019.

Dr Mabrouka Abuhmida

A hwythau bellach ar eu trydedd flwyddyn, nod y gwobrau yw ysbrydoli mwy o fenywod i ymuno â’r diwydiant a hyrwyddo a dathlu’r straeon ffantastig, niferus ynghylch llwyddiant menywod sydd i’w cael ym maes TG.

Graddiodd Dr Abuhmida o’r Drindod Dewi Sant, mae hi bellach yn ddarlithydd mewn Datblygu Meddalwedd a Microbrosesyddion yn Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Brifysgol, ac mae wedi’i henwebu yng nghategori’r Model Rôl yn 2019 am ei gwaith fel llysgennad STEM.

Meddai hithau: “Des i’r Brifysgol hon fel myfyrwraig 10 mlynedd yn ôl, gan raddio gyda gradd BEng mewn Systemau Cyfrifiadurol ac Electroneg, MSc a PhD mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol ac yn fwyaf diweddar, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch, a arweiniodd at gymrodoriaeth mewn addysgu.  

“Rwy’n llysgennad STEM, ac rwyf i bob amser wedi hyrwyddo menywod ym meysydd TG.  Rwyf wedi rhoi darlithoedd ac anerchiadau cyhoeddus mewn llawer o ddigwyddiadau yn cynnwys Gwyddoniaeth Bocs Sebon, ac yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg i nodi Blwyddyn Menywod mewn Peirianneg.  Roeddwn i’n un o drefnwyr digwyddiadau cyntaf menywod TEDx yn Abertawe.  Rwy’n frwdfrydig iawn ynghylch y pwnc amrywiaeth a chydraddoldeb ac rwyf bob amser yn ceisio datblygu fy sgiliau er mwyn cefnogi pobl o fewn y maes hwn.

“Ces i ddechrau cynnar i fy ngyrfa ymchwil, gan weithio ar brosiect seiberddiogelwch a gyllidwyd ym maes bancio ar-lein, mewn cydweithrediad â’r Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Rhagoriaeth Menywod mewn TG 2019 cliciwch yma: https://www.computing.co.uk/ctg/news/3079929/announcing-the-shortlist-for-the-women-in-it-excellence-awards-2019

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk