Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus y Drindod Dewi Sant i Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth


17.07.2019

Heddiw (dydd Mercher, 17 Gorffennaf), mae’r Cynghorydd Lleol ac Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth ar Gyngor Sir Abertawe, Robert Francis-Davies, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Robert Davies 1

Y Cynghorydd Robert Francis-Davies yw'r Cynghorydd etholedig yn cynrychioli Ward Treforys ar ran Dinas a Sir Abertawe. Mae portffolio’r Cynghorydd Francis-Davies yn cynnwys amrywiaeth o faterion sy’n hyrwyddo busnes a buddsoddi o fewn y ddinas, yn ogystal â diwylliant a thwristiaeth.  Mae ef hefyd yn gyfrifol am gydweithio a datblygu â dwy brifysgol y Ddinas, rôl y mae ef wedi’i chofleidio’n gyflawn gan sicrhau bod y cyfalaf economaidd, cymdeithasol a diwylliannol a gynhyrchir drwy’r sector addysg o fudd i Abertawe.

Yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, wnaeth gyflwyno’r dyfarniad. Meddai yntau:

“Gallwch yn hawdd iawn ddisgrifio’r Cynghorydd Robert Francis Davies fel‘ Mr Abertawe’. Heddiw, rydym yn cydnabod ymrwymiad gydol oes Robert i'r Ddinas ac, yn bwysicach, i bobl Abertawe. Mae’r ymrwymiad hwn yn parhau ac mae Robert yn dal i wasanaethu ei Ward a'i Ddinas gyda balchder - balchder a anwyd o gariad at bobl y ddinas wych hon a'r awydd i weld Abertawe unwaith eto'n dod yn ddinas sy'n arwain y byd trwy ei diwylliant, gwaith arloesi ac addysg.”

Yn dilyn y seremoni, ychwanegodd y Cynghorydd Robert Francis-Davies:

“Mae'n anrhydedd mawr i dderbyn y wobr hon – ni fyddem erioed wedi dychmygu fy mod yn gwisgo het a gwn yn y Neuadd arbennig hon. Dymunaf bob llwyddiant i'r graddedigion - arhoswch yn Abertawe, byddwch yn hapus yn Abertawe ac ewch ati i greu busnesau newydd yn Abertawe! Beth bynnag y byddwch yn wneud gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus! ”

Ef yw Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Cyf., Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe Cyf., Cwmni Rheoli Stadiwm Abertawe Cyf. a BID Ltd. Ef hefyd yw Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol i Ysgol Gyfun Treforys ac Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw.  Mae wedi amddiffyn ei sedd gyda’r Cyngor ar ran y Blaid Lafur yn llwyddiannus, sedd y mae’r blaid honno wedi’i hennill a’i chadw er 1983.

Robert Davies 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663