Dyfarnu Doethuriaeth Anrhydeddus gan y Drindod Dewi Sant i David Anderson OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru


08.07.2019

Heddiw (dydd Llun, 8 Gorffennaf) dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Llenyddiaeth) gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i David Anderson OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru.

David Anderson 1

Penodwyd David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn 2010. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain ar ôl gweithio’n flaenorol yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol yn Greenwich a’r Pafiliwn Brenhinol a’r Amgueddfa yn Brighton.  Yn ddiweddar, cyhoeddwyd bod Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan wedi cael ei chyhoeddi fel enillydd gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn 2019.  Fe ddaeth i'r brig o flaen pedair o amgueddfeydd eraill ar draws Prydain i hawlio'r wobr o £100,000.

Wrth dderbyn y dyfarniad a'r Radd er Anrhydedd heddiw, meddai Mr Anderson OBE:

“Mae hon yn wobr arbennig iawn i mi gan fy mod wedi cychwyn ar fy ngyrfa fel athro hanes a deugain mlynedd yn ôl roeddwn i’n eistedd yn yr un lle a’r myfyrwyr heddiw gyda rhyw deimlad ansicr o’r hyn y byddai’n dod nesaf yn fy mywyd, ond eto’n gwybod fy mod am i addysg a dysgu i fod yn rhan ohono.  Mae cael dod i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw ac i’r Ganolfan Addysg Athrawon a chael y cyfle i fod yn rhan o’r seremoni heddiw yn brofiad emosiynol iawn i mi”

Ystyrir David yn awdurdod ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg gelfyddydol. Yn 1999, dyfarnwyd OBE iddo am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth, gan gynnwys adroddiad i Lywodraeth y DU, “A Common Wealth: Museums in the Learning Age”.  Rhwng 2004 a 2008, bu hefyd yn Gyd-gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol Exhibition Road, ardal ddiwylliannol gyntaf Llundain.

Cyflwynwyd David Anderson OBE i’r gynulleidfa gan yr Athro Dylan Jones, Deon yr Athrofa.  Ychwanegodd yntau:

“Os mai hanes yw cof cenedl yna mae amgueddfeydd yn fynegiant gweledol o’r cof yma. Does prin neb wedi gwneud cymaint â David Anderson i ddod â’r delweddau yma’n fyw i bobl Cymru a thu hwnt.

Wedi'i eni yn Belfast, mae David yn cael ei gydnabod fel awdurdod ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg y celfyddydau. Yn 1999 dyfarnwyd iddo OBE am wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

Yn draddodiadol efallai fod pobl wedi meddwl am Amgueddfeydd fel curaduron o’r gorffennol, heb berthnasedd mewn byd sy'n newid o hyd, ond mae David wedi gwneud mwy na'r rhan fwyaf i chwalu'r rhith a'r rhagdybiaeth hon.

Nid yw'n ofni siarad am faterion dadleuol ac mae wedi achosi dryswch ymysg cylchoedd gwleidyddol yn dilyn rhai cyfraniadau gonest a didwyll at drafodaethau cyhoeddus yn y gorffennol.”

Rhwng 2013 a 2015, David oedd Llywydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd.  Mae ar hyn o bryd yn aelod o’r Bwrdd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ac o Gyngor Ymgynghorol y British Council yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663