Dyfarnu gwobr Andrew Fowkes PCYDDS i Paul Lawrence yn ystod seremoni Abertawe


15.07.2019

Enillydd gwobr Andrew Fowkes eleni am y defnydd gorau o ystadegau mewn modwl blwyddyn olaf yw Paul Lawrence, un o raddedigion y BSc Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch.

Paul Lawrence Graduation

Hyd at ei farwolaeth annisgwyl yn 2016, bu Dr Andrew Fowkes yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Beirianneg, gan arbenigo mewn logisteg.  Rhoddir y wobr sy’n dwyn ei enw am y defnydd gorau o ystadegau mewn traethawd hir israddedig ac mae’n adlewyrchu'r arwyddocâd roedd Andrew yn ei roi ar ddadansoddiad ystadegol priodol a chymwys sy’n helpu cynnal datblygiad sgil sy mor bwysig mewn ymchwil cyfredol myfyrwyr.

 “Mae’n fraint fawr i ennill Gwobr Andrew Fowkes,” meddai Paul, a raddiodd heddiw gyda gradd ddosbarth cyntaf.  “Yn anffodus, ches i ddim cyfle i gwrdd ag Andrew ond rwy’ wedi clywed ei fod yn ddyn mawr a galluog.  Rwy’ bob amser wedi dwlu ar rifau a gobeithio y byddai Andrew yn falch o’r hyn rwy’ wedi’i wneud.  Gobeithio y byddai fy ngwaith wedi cwrdd â’i safonau uchel iawn ac mae’n wych i fod wedi ennill y wobr hon a enwyd er anrhydedd iddo,” ychwanega Paul.

Mae Paul wedi gwneud y mwyaf o’i amser yn PCYDDS, gan fanteisio ar bob cyfle a ddarparwyd gan Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.

Fis Medi diwethaf, roedd Paul yn un o dri myfyriwr prifysgol yn unig yng Nghymru i ennill lle ar gyfer rowndiau terfynol UK WorldSkills, yn cystadlu yn erbyn dysgwyr o bob rhan o’r DU o flaen dros 70,000 o ymwelwyr yn WorldSkills UK LIVE.

Y mis diwethaf, cymerodd Paul ran yn rowndiau diweddaraf cystadlaethau rhanbarthol WorldSkills, gan ennill y fedal aur yn y gystadleuaeth Technegydd Isadeiledd Rhwydwaith yng Nghymru. Mae bellach yn aros i glywed a yw wedi ennill lle ar gyfer y gystadleuaeth WorldSkills UK LIVE am yr ail flwyddyn yn olynol.

 “Bues i'n hapus dros ben bod fy nghyd-fyfyriwr, George Searle a finnau wedi ennill lle yn WorldSkills UK LIVE y llynedd.  Ces i ychydig o anawsterau a gadawais i’r achlysur beri gofid i mi ond bu hynny mewn gwirionedd o gymorth, yn fy ngwthio i fod yn fyfyriwr gwell.  Gwnaeth y profiad i mi deimlo’n ddiymhongar ac rwy’n credu fy mod wedi rhagori oddi ar y profiad hwnnw …….rwy’n credu fy mod bellach yn Beiriannydd Rhwydwaith llawer gwell nag y bues i y llynedd.

 “Nesaf, rwy’n ystyried gwneud MSc ac rwy’ hefyd eisiau ennill fy nghymwysterau proffesiynol.  Mae technoleg yn newid drwy’r amser felly mae angen i chi fynd ymlaen gyda’r darllen, y dysgu a’r ymchwilio. Fyddwch chi byth yn peidio â dysgu,” ychwanega Paul.

I ddysgu rhagor am y rhaglen BSc Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch a gynigir gan PCYDDS, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/bsc-computer-networks/ os gwelwch yn dda

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476