Dyfarnu Ysgoloriaeth Ymchwil ym maes Celf a Dylunio i fyfyriwr o Goleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant


12.12.2019

Mae Catrin Bradley, myfyriwr yng Ngholeg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, wedi ennill Ysgoloriaeth Ymchwil yn y maes Celf a Dylunio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Catrin Bradley has received a Research Scholarship by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn enedigol o Sir Benfro, mae Catrin newydd dderbyn MA Animeiddio Cyfrifiadurol 3D ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Trwy ei hymchwil bydd Catrin yn ystyried y defnydd o ‘Gor-realaeth’ fel ffordd o ddehongli treftadaeth ddiwylliannol annhirweddol ac o ddatblygu a chyfleu dehongliad yn seiliedig ar le. Ffocws yr ymchwil fydd corpws llenyddol Y Mabinogi, gyda’i elfennau hud a lledrith, llawn dirgelwch sy’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu delweddau sydd wedi eu hanimeiddio â thechnoleg gyfrifiadurol a’u gosod mewn lleoedd go iawn yng Nghymru heddiw.

Mae Catrin yn edrych ymlaen at ddechrau ar y gwaith.  Dywedodd:

“Mae wir yn fraint i mi gael y cyfle i gynnal ymchwil yn y maes hwn ac i edrych ar y posibiliadau o ddod a straeon fel y Mabinogi yn fyw.  Mae’r Mabinogi yn un o elfennau pwysicaf ein hetifeddiaeth ddiwylliannol, a chredaf fod yna le iddynt gael eu cyflwyno i gynulleidfaoedd boed yn rhai sy’n gyfarwydd â’r gwaith a’r storïau neu’n rhai sydd yn newydd iddynt. Oherwydd hyn, rwyf wedi dewis y Mabinogi fel esiampl o sut y medrid dehongli etifeddiaeth anghyffwrdd fel storïau, gan ddefnyddio technoleg RE gyda throshaenu animeiddiadau 3D mewn safleoedd penodol, ac ystyried sut y gallai hyn gynnig y potensial i estyn profiad unigryw, boed o ran dysgu neu fwynhad. Ar yr un pryd, rwyf yn cydnabod fod yna botensial i’r fath ddehongli sy’n seiliedig ar leoedd fod yn berthnasol ac addas i nifer o storïau Cymraeg eraill, ac yn wir i amryw gyfnodau o’n hanes.”

Mae Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw atgyfnerthu nod strategol y Coleg o ‘hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg’ a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf.

Meddai Dr Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,

“Mae’r Coleg yn falch iawn i gynnig Ysgoloriaeth Ymchwil i Catrin Bradley i gefnogi ei hymchwil arloesol i mewn i “or-realaeth” yn y maes treftadaeth.  Mae’n gyfle gwych i ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y gall y dechnoleg gymharol newydd hwn ddod â threftadaeth a straeon Cymraeg yn fyw.

“Mae’r Coleg yn cefnogi ystod eang o ymchwil academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys ym maes Celf a Dylunio. Eleni rydym yn falch iawn o fod wedi dyfarnu 13 ysgoloriaeth ymchwil newydd, gwerth cyfanswm o £175,000, ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio tuag at ddoethuriaeth. Mae’r Coleg wedi noddi 125 o unigolion drwy’r cynllun hwn erbyn hyn, ac mae nifer o’r myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi cwblhau eu doethuriaeth yn llwyddiannus bellach wedi eu penodi i swyddi darlithio yn y prifysgolion.”

Coleg Cymraeg Cenedlaethol logo

Cydlynydd y Gymraeg yn y maes Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Gwenllian Beynon.  Dywedodd:

“Mae’n dipyn o fraint i ni gael rhoi cartref i Ymchwil Cymreig a Chymraeg yn y celfyddydau gweledol yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Yn sicr, rwy’n yn edrych ymlaen at weithio gyda Catrin ar ei hymchwil ac yn hynod o gyffrous i weld datblygiad a ffrwyth yr ymchwil dros y blynyddoedd nesaf.  Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni yng Ngholeg Celf Abertawe lle rydym wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr.”

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd yn nhabl cenedlaethol cynghrair y Times and Sunday Times Good University Guide bod darpariaeth ‘Celf a Dylunio’ y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn yr 11eg safle allan o 85 o ddarparwyr ar draws y DU - i fyny 5 safle ers y llynedd.

Ychwanegodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a'r Cyfryngau yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant:

‘Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant rydym yn falch iawn o fod yn arwain y ffordd wrth ddatblygu ymchwil academaidd mewn celf a dylunio trwy gyfrwng Cymraeg. Bydd Catrin Bradley yn cael ei noddi’n llawn trwy gefnogaeth hael y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n cydnabod pwysigrwydd y gwaith arloesol hwn.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663