Eu dyfodol nhw, ein dwylo ni: llyfr newydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth i ddod


08.11.2019

Mae Felicity Healey-Benson o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cydweithio ar gyhoeddiad newydd sy’n amlygu pwysigrwydd datblygiad cynaliadwy i’r cenedlaethau i ddod.

Two young boys hold the environment posters they drew; a girl between them holds a copy of Applying Sustainability

Mae ‘Applying Sustainability’, a ysgrifennwyd gan Mr Tay Kay Luan, Is-Ganghellor Prifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru, yn dod ag egwyddorion ac arferion datblygiad cynaliadwy ynghyd yng nghyd-destun heriau byd-eang, sy’n cynnwys newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd a bwlch yn y ddarpariaeth ddigidol sy’n parhau i lydanu.

Meddai Mr Tay Kay Luan: “Diben y llyfr hwn yw gwneud hi’n symlach i fynd i’r afael â gwadiadau, i achosi’r amheuwyr i ddeall, ac i atgyfnerthu’r prif negeseuon ar draws yr holl randdeiliaid  er mwyn  goresgyn yr heriau.

Meddai Felicity, darlithydd  Rheolaeth Adnoddau Dynol a Rheolaeth yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol: “Fel golygydd  cyfranogol ac awdur sy’n ysgrifennu ar is-themâu addysg, dyfodol gwaith a deallusrwydd artiffisial, mae hyn wedi gwireddu fy mreuddwyd yn llwyr.   

“Mae iechyd y blaned wedi dod yn thema gyson sy’n pwyso’n drwm ar fy meddwl; yn enwedig am fy mod yn fam i dri o blant. Mae cyrhaeddiad y llyfr hwn wedi dod â chynnwrf mawr i’m cartref. Mae’n cyfrannu’n sylweddol nid dim ond at y drafodaeth fyd-eang ynglŷn â her bwysicaf ein hoes, ond mae hefyd yn cynnwys dwy bennod gennyf fi fy hun, sef ‘Sustainability and education’ a  ‘Humans versus Robots‘.

“Rwy’n falch dros ben i gael dweud fy nweud mewn cyhoeddiad sy’n blaenoriaethu cynaladwyedd. Mae gan Mr Kay Luan fewnwelediad rhyfeddol i restr ddi-ben-draw o ddiwydiannau a phynciau.

“Mae bod yn rhan o brosiect sy’n cyfrannu at ddadl sydd mor arwyddocaol wedi gwneud i mi deimlo’n ostyngedig. Anogaf bawb i edrych arno. Dewch i ni symud pethau ymlaen er mwyn cyflawni nodau datblygu cynaliadwy (Sustainable Development Goals – SDGs) UNESCO.