Freedom Music : Wales, Emancipation and Jazz 1850–1950


29.05.2019

Drwy gydol hanes ni roddwyd unrhyw sylw i Gymru mewn cyhoeddiadau academaidd gan haneswyr jazz. Y canfyddiad o bobl Cymru oedd eu bod yn gapelwyr sy’n aelodau o gorau, nad ydynt yn teilyngu sylw pellach. Yn y gyfrol hon fodd bynnag, aiff Jen Wilson ati i hawlio i Gymru unwaith eto yr hanes a’r diwylliant sy’n perthyn i gerddoriaeth a ddatblygodd yn y pen draw yn jazz yn y 1920au.

Jazz historian Professor Jen Wilson sits in front of an electric piano.

Gan ganolbwyntio’n benodol ar ryddfreinio a chyfraniad menywod Cymru i gerddoriaeth a’i hetifeddiaeth gymdeithasol-ddiwylliannol, mae Wilson yn datgelu toreth o wreig-gasineb a gwahaniaethu o fewn cerddoriaeth jazz a, gan drafod cyfnod a ddiffinnir gan donnau o brotest a gwrthdaro, aiff y gyfrol ati i geisio ateb cwestiwn sy’n adleisio Gwyn A. Williams ‘Pryd Oedd Cymru?’ yn 1985, drwy holi ‘Pryd Oedd Jazz?’.

O gydweithio’r Diddymwyr, clerwriaeth, ‘caneuon rhyfedd y caethweision’, ragtime, blues, cerddoriaeth boeth a swing, mae Wilson yn archwilio’r cysylltiadau cryf rhwng cerddoriaeth Americanaidd-Affricanaidd oedd yn ymddangos yn yr Unol Daleithiau a datblygiad jazz yn y diwylliant poblogaidd prif ffrwd yng Nghymru. Bydd straeon y gyfrol hon yn denu nid yn unig haneswyr cymdeithasol a gwleidyddol, ond ffeministiaid, dilynwyr jazz, academyddion sydd â diddordeb mewn ymgyfnewid diwylliannol Americanaidd-Affricanaidd, a darllenwyr cyffredinol sydd wedi’u swyno gan y cast o gymeriadau a fu’n chwarae’r gerddoriaeth ac yn dawnsio iddi.

‘Mae Jen Wilson a’i thîm yn parhau i chwarae rôl bwysig yn cadw ac yn dathlu treftadaeth jazz Cymru. Mae Treftadaeth Jazz Cymru wedi sefydlu archif unigryw a chynhwysol sy’n cydnabod yn benodol gyfraniad rhyfeddol menywod ac artistiaid du i hanes cyfoethog jazz yng Nghymru.’

  • Yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe PCDDS

Pianydd jazz a sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru yw Jen Wilson o PCDDS Abertawe.

Gwybodaeth Bellach

Bronwen Swain

Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol - Gwasg Prifysgol Cymru 

University Registry, King Edward VII Avenue, Cardiff, Wales, CF10 3NS

Tel: 029 2037 6990

Email: Bronwen.Swain@press.wales.ac.uk