Graddedigion Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant i arddangos eu sgiliau creadigol yn New Designers 2019


21.06.2019

Bydd graddedigion Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu sgiliau creadigol yn yr Arddangosfa ‘New Designers’ eleni yn Llundain a gynhelir 26 -29 Mehefin a 3-6 Gorffennaf.

 

Mae arddangosfa New Designers yn darparu llwyfan unigryw i dalent ddylunio ffres gysylltu ag addysgwyr, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr dylunio ar gyfer cyfnewid a chydweithio creadigol.  Cynhelir yr arddangosfa yn y Ganolfan Dylunio Busnes yn Llundain, ac mae’n arddangos syniadau ffres ynghyd ag arloesi gan 3,000 o unigolion gwych, gan ddarparu ffrwd hanfodol o dalent newydd ar gyfer diwydiannau creadigol y DU.

Bydd graddedigion cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandiau’r Drindod Dewi Sant yn bresennol yn D&AD New Blood, Hen Fragdy Truman, 10-13 Gorffennaf.  

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio yn y Drindod Dewi Sant: Rydym ni wrth ein boddau y bydd rhagoriaeth ein graddedigion i’w gweld unwaith eto yn arddangosfa ddylunio ryngwladol fwyaf Ewrop i raddedigion.  Bydd graddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb, Gwydr, Dylunio Cynnyrch, Dylunio Modurol, Darlunio, yn un o’r carfannau mwyaf o raddedigion yn yr arddangosfa.  Dros y blynyddoedd, mae graddedigion Coleg Celf Abertawe wedi ennill gwobrau niferus yn yr arddangosfa nodedig hon.  Mae’r digwyddiad yn y Ganolfan Dylunio Busnes yn Llundain yn denu miloedd o ymwelwyr a chyflogwyr o bob cwr o’r DU ac Ewrop.  Maen nhw’n cael eu denu gan safon amlwg ac ehangder y dalent sy’n cael ei harddangos - llawer ohoni o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.”

Ychwanegodd Dr Mark Cocks, Deon Cynorthwyol yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant:  “Gan ddilyn y Sioeau Haf Graddio cyffrous mewn lleoliadau ar draws Abertawe, mae ein cyrsiau ni bellach yn cyflwyno detholiad o’u gwaith gorau gan raddedigion i’r diwydiannau creadigol yn Llundain yn rhan o ddigwyddiadau New Designers i raddedigion.  Mae’r arddangosfeydd hyn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr arddangos y gwaith creadigol a grëwyd wrth iddyn nhw astudio gyda ni yng Ngholeg Celf Abertawe ac felly i gychwyn eu gyrfaoedd yn y byd celf a dylunio.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk