Graddedigion Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant i arddangos eu sgiliau creadigol yn New Designers 2019


21.06.2019

Bydd graddedigion Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu sgiliau creadigol yn yr Arddangosfa ‘New Designers’ eleni yn Llundain a gynhelir 26 -29 Mehefin a 3-6 Gorffennaf.

 

Glowing flowers and leaves in powerful reds, yellows and purples float on a black background.

Mae arddangosfa New Designers yn darparu llwyfan unigryw i dalent ddylunio ffres gysylltu ag addysgwyr, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr dylunio ar gyfer cyfnewid a chydweithio creadigol.  Cynhelir yr arddangosfa yn y Ganolfan Dylunio Busnes yn Llundain, ac mae’n arddangos syniadau ffres ynghyd ag arloesi gan 3,000 o unigolion gwych, gan ddarparu ffrwd hanfodol o dalent newydd ar gyfer diwydiannau creadigol y DU.

Bydd graddedigion cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandiau’r Drindod Dewi Sant yn bresennol yn D&AD New Blood, Hen Fragdy Truman, 10-13 Gorffennaf.  

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio yn y Drindod Dewi Sant: Rydym ni wrth ein boddau y bydd rhagoriaeth ein graddedigion i’w gweld unwaith eto yn arddangosfa ddylunio ryngwladol fwyaf Ewrop i raddedigion.  Bydd graddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb, Gwydr, Dylunio Cynnyrch, Dylunio Modurol, Darlunio, yn un o’r carfannau mwyaf o raddedigion yn yr arddangosfa.  Dros y blynyddoedd, mae graddedigion Coleg Celf Abertawe wedi ennill gwobrau niferus yn yr arddangosfa nodedig hon.  Mae’r digwyddiad yn y Ganolfan Dylunio Busnes yn Llundain yn denu miloedd o ymwelwyr a chyflogwyr o bob cwr o’r DU ac Ewrop.  Maen nhw’n cael eu denu gan safon amlwg ac ehangder y dalent sy’n cael ei harddangos - llawer ohoni o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.”

A poster full of sports car designs.

Ychwanegodd Dr Mark Cocks, Deon Cynorthwyol yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant:  “Gan ddilyn y Sioeau Haf Graddio cyffrous mewn lleoliadau ar draws Abertawe, mae ein cyrsiau ni bellach yn cyflwyno detholiad o’u gwaith gorau gan raddedigion i’r diwydiannau creadigol yn Llundain yn rhan o ddigwyddiadau New Designers i raddedigion.  Mae’r arddangosfeydd hyn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr arddangos y gwaith creadigol a grëwyd wrth iddyn nhw astudio gyda ni yng Ngholeg Celf Abertawe ac felly i gychwyn eu gyrfaoedd yn y byd celf a dylunio.”

 

A complex collage including different glass layers, soft watery colours, and glass beads.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk