Graddedigion PCYDDS yn rhannu eu storïau llwyddiant entrepreneuraidd fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2019


22.11.2019

Mae PCYDDS wedi croesawu graddedigion diweddar yn ôl i’r Brifysgol i rannu eu storïau llwyddiant entrepreneuraidd mewn digwyddiad a gafodd ei gynnal gan Goleg Celf Abertawe yng nghalon canol y ddinas.

UWTSD has welcomed recent graduates back to the University to share their entrepreneurial success stories at an event hosted by Swansea College of Art in the heart of the city centre.

Gwnaeth pob taith unigryw ac ysbrydoledig roi mewnwelediad gwerthfawr i entrepreneuriaeth a sut i ddechrau busnes, gan roi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen arnynt i lansio eu taith entrepreneuraidd eu hunain.

Cyflwynodd y graddedigion eu hanerchiadau ochr yn ochr ag arbenigwyr eraill y diwydiant fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2019. Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn gasgliad o ddegau ar filoedd o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau a gynhelir bob mis Tachwedd ac sy’n ysbrydoli miliynau i archwilio eu potensial fel entrepreneur, gan feithrin cysylltiadau a chydweithio’n fwy o fewn eu hecosystemau.

Cynhaliwyd y digwyddiad, a alwyd yn ‘Networking and Volunteering’ Global Enterprise Day’ ddydd Mercher, Tachwedd 20fed yn Ystafell Ddarllen Alex. Gwnaeth y siaradwyr gynnwys Heidi Griffiths - un o raddedigion Dylunio Graffig PCYDDS, Tanya Igic o  Choose2Reuse, Ben Reynolds o Urban Foundry a Julia Manser o Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe.

Y llynedd, yn y Wales Federation of Small Business (FSB) Awards, cafodd Maykhe <http://www.maykher.com/>r, cwmni ffasiwn cynaliadwy o Gymru, a sefydlwyd gan Heidi Griffiths, ei enwi yn Fusnes Moesegol y flwyddyn. Gwnaeth y cwmni ffasiwn a leolir yng Nghaerdydd ennill a gwir haeddu’r wobr ar ganmlwyddiant hawl merched i bleidleisio, diolch i’w fodel busnes dielw a’r strwythur cynaliadwy sy’n cynnal merched ar draws y byd.  Yn ymfalchïo ar greu cynhyrchion sy’n galluogi ei gwsmeriaid i ‘brynu gyda phwrpas’, caiff 10% o’i elw ei fuddsoddi yn addysg menywod ifanc a merched mewn ardaloedd sydd â thlodi mawr. 

UWTSD has welcomed recent graduates back to the University to share their entrepreneurial success stories at an event hosted by Swansea College of Art in the heart of the city centre.

Cafwyd hefyd, yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn ystafell ddarllen Alex, drafodaethau panel, sgyrsiau pellach a gweithdai gan Gyfarwyddwr Academaidd Pete Spring, Angela Gidden ac Amanda Griffiths, Dylan Williams-Evans a chynrychiolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog, Arts & Business Cymru, yn ogystal â chymhorthfa Galw heibio cyngor busnes.

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd, Celf a Chyfryngau Coleg Celf Abertawe, PCYDDS:

 “Mae Entrepreneuriaeth wrth galon ein hymagwedd at addysgu a dysgu yma yng Ngholeg Celf Abertawe. Rydym wrth ein boddau bod cymaint o weithwyr proffesiynol o fri sy’n cynrychioli’r diwydiant wedi ymweld â ni yn ystod yr wythnos hon a siarad gyda’n myfyrwyr fel rhan o’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang”.

Yn ystod y mis hwn, bydd tua 10 miliwn o bobl mewn dros 170 o wledydd o gwmpas y byd  yn dathlu’r 12fed gwaith i ni gynnal yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang drwy gymryd rhan mewn 35,000 o ddigwyddiadau gwahanol.

Gyda rhwydwaith rhyngwladol o dros 30,000 o bartneriaid, caiff digwyddiadau’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang eu dylunio i ysgogi, ysbrydoli ac annog gweithgareddau entrepreneuraidd drwy ddefnyddio grwpiau rhanddeiliaid gwahanol.

UWTSD has welcomed recent graduates back to the University to share their entrepreneurial success stories at an event hosted by Swansea College of Art in the heart of the city centre.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk