Gwobrwywyd Academydd o’r Drindod Dewi Sant â grant gan yr Academi Brydeinig


19.02.2019

Gwobrwywyd academydd o’r Drindod Dewi Sant, Dr Harriett Webster, â grant o Gronfa Goffa Neil Ker gan yr Academi Brydeinig i ddilyn ei hymchwil i wrthryfelwr canoloesol o Gymru, William Cragh.

Harriet Webster

Cynigir gwobrau gan Gronfa Goffa Neil Ker i gefnogi unrhyw agwedd ar ymchwil sy’n hyrwyddo astudio llawysgrifau canoloesol Gorllewinol, ac yn enwedig y rhai hynny sy’n ymwneud â Phrydain. Mae Dr Webster yn un o nifer o academyddion nodedig sydd wedi derbyn cyllid eleni oddi wrth yr Academi, corff cenedlaethol y DU ar gyfer y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd, mae Dr Harriett Webster yn ymchwilio ar gyfer ei llyfr newydd 'The Miracle of the Resuscitation of the Twice Hanged William Cragh', a gaiff ei gyhoeddi flwyddyn nesaf.  Herwr o Gymru oedd William Cragh a grogwyd yn Abertawe yn 1290 gan Arglwydd lleol y Gororau, y Norman William de Briouze.  Ond daeth y crogi i ben yn sydyn pan ddaeth William Cragh yn fyw eto. Ystyriwyd atgyfodiad Cragh yn wyrth ac mae tystiolaeth naw tyst canoloesol ar gael o hyd i’w gweld mewn llawysgrif a gedwir yn llyfrgell y Fatican yn Rhufain. Gwnaiff y grant hwn alluogi Dr Webster i gwblhau argraffiad beirniadol a chyfieithiad o dystiolaethau’r naw tyst o Abertawe’r drydedd ganrif ar ddeg. Gwnaiff y gwaith hefyd daflu goleuni ar sawl maes allweddol o astudiaethau canoloesol, gan gynnwys: esblygiad arferion canoneiddio, tensiynau diwylliannol ac ethnig mewn cymdeithasau ffiniol ac arwyddocâd cynyddol y gair ysgrifenedig mewn prosesau canoloesol.

British Academy

Meddai Dr Harriett Webster, sydd yn ddarlithydd Hanes Canoloesol ac sydd wedi’i lleoli ar gampws Llambed y Brifysgol:

“Mae’r cyfle a gynigiwyd gan y grant Academi Brydeinig hwn wedi fy nghynhyrfu’n fawr. Gwnaiff fy ngalluogi i barhau gyda’m hymchwil i Abertawe’r Canol Oesoedd a bywydau’r naw unigolyn a drigodd yno yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg hwyr, oherwydd gwnaiff ariannu teithiau archifol i lyfrgell y Fatican (y Rhufain), Bibliotheque Nationale de France (Paris) Llyfrgell Bodley (Rhydychen) a’r Archifau Cenedlaethol (Kew).

Byddaf yn dilyn yn olion traed y sawl a oedd yn gysylltiedig â’r ymchwiliad pabaidd i fywyd a gwyrthiau Thomas Cantilupe, esgob yr Henffordd, a wnaeth arwain at ei ganoneiddio yn 1320. Ar hyd y ffordd, byddaf hefyd yn chwilio am dystiolaeth o fywyd ar ffin Gororau Cymru, gan gynnwys croniclau nas cyhoeddwyd hyd yn hyn a geir mewn llawysgrif a ddaeth o Abaty Castell-nedd, a siarter o Abertawe y cyfeirir ato weithiau fel ‘Magna Carta Cymru’.    

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663