Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr 2020


06.01.2020

Mae Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr yn dychwelyd am y pedwerydd tro rhwng 27 - 30 Ionawr 2020, gyda phenwythnos llawn hyd yr ymylon â dangosiadau ffilm a siaradwyr, ac amrywiaeth o drafodaethau a sgyrsiau.  

 

Wrth wraidd yr ŵyl mae cystadleuaeth ryngwladol ar gyfer ffilmiau byr, gyda cheisiadau o bob cwr o’r byd.  Dangosir y ffilmiau a enwebir ar hyd yr wythnos, gan orffen mewn seremoni wobrwyo gyda Mal Pope, Cymrawd Anrhydeddus yn y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno ddydd Gwener 31 Ionawr.  

Meddai Mal: “Rydw i wrth fy modd i fod yn rhan o’r ŵyl eleni.  Mae gweld sut mae’r myfyrwyr yn cymryd perchnogaeth o’u gŵyl gyda chymaint o gefnogaeth gan staff y Drindod Dewi Sant wedi bod yn wefr i mi.   Dyma fy mhedwaredd flwyddyn ac mae’r ŵyl wedi tyfu bob blwyddyn.   Pwy a ŵyr i ble yr aiff hi yn y dyfodol?”

I agor yr ŵyl, ac i nodi 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz ar 27 Ionawr, bydd y cyfarwyddwr a chynhyrchydd Chris Durlacher, sydd wedi ennill gwobr Emmy am ei waith, yn trafod ymdriniaeth drawsnewidiol ffilm a theledu o hanes a’r holocost, gan ddangos darnau o’i ffilm ddogfen “Hitler's Hidden Drug Habit”.  At hynny, dangosir detholiad o ffilmiau byr Israelaidd.  

Hefyd yn yr ŵyl, bydd yr Athro Mark Blagrove o Dreamslab a Dr Julia Lockheart yn trafod breuddwydion a’u perthynas â’r sinema.  Bydd staff o’r cwrs BA Ffilm a Theledu yn y Drindod Dewi Sant Abertawe yn archwilio’r cwestiwn, ‘a ydy’n werth achub y ddynoliaeth’ drwy safbwynt pum ffilm ffuglen wyddonol.

Hefyd bydd BAFTA yn cadeirio digwyddiad lle bydd enwebeion y wobr am y Ffilm Fer Orau yng ngwobrau Bafta Cymru yn ddiweddar yn trafod llwybrau eu gyrfa yn y diwydiant ac yn cynnig cyngor i egin wneuthurwyr ffilm.  

Meddai Marc Rees, Athro mewn Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant a pherson creadigol, rhyngddisgyblaethol:  “Mae gwyliau’n chwarae rôl allweddol yn llwybr gyrfa unrhyw wneuthurwr ffilmiau, felly mae Gŵyl Ffilmiau’r Arfordir Copr yn ffordd wych i’r myfyrwyr ddysgu a deall sut mae gŵyl yn gweithio.  Mae Gŵyl Ffilmiau’r Arfordir Copr yn perthyn iddyn nhw a dyna pam mae hi mor unigryw a phenigamp. Ces i fy syfrdanu gan y doniau a welais i ar y sgrin y llynedd ac mae’n bleser mawr gen i ddychwelyd i’r ŵyl i gyflwyno’r wobr am y Cyfarwyddwr Gorau.”

Dywedodd y Cyfarwyddwr Academaidd Caroline Thraves ei bod am i’r ŵyl eleni ‘archwilio ffyrdd newydd o helpu myfyrwyr i ymgysylltu â materion o bwysigrwydd byd-eang’.  “Rydym ni’n falch o gynnal digwyddiad sy’n darparu profiadau newydd ar gyfer y myfyrwyr bob blwyddyn, a ffyrdd newydd o feddwl am y profiadau hyn.  Mae’r rhaglen wedi datblygu ymagwedd tuag at ffilm sy’n croesawu amrywiaeth ac yn sicrhau na fydd neb yn cael ei adael allan o feddu ar y gallu a’r hawl i adrodd ei stori,” ychwanegodd.

Three people smile on a stage in front of an audience.

Meddai Timi O’Neill, cyfarwyddwr yr ŵyl a Rheolwr Rhaglen BA Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae cynnal diwrnod cyntaf yr ŵyl 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz yn golygu bod y digwyddiad eleni’n cofio’r rheini a gollwyd yn y cyfnod tywyll hwnnw mewn hanes, ond hefyd mae’n tystio i gryfder yr ysbryd dynol wrth oresgyn y grymoedd drwg hyn a thrwy fod yn ddiwyro pan ddywedwn na fyddwn byth yn anghofio.”

Hefyd yn ymuno â’r ŵyl am yr ail flwyddyn y mae Distyllfa Cygnet o Abertawe.  Meddai Robyn Lee, pennaeth yr ochr fasnachol a rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus / Marchnata i Ddistyllfa Cygnet am y cydweithio:  “Rydym ni mor falch i fod yn rhan o’r ŵyl ffilmiau eto eleni.  Roedd y llynedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn i ni ac mae’n bleser gennym ni allu cefnogi’r digwyddiad hwn am yr ail flwyddyn.  Mae’n gyffrous gweld safon y dalent sy’n dod i’r amlwg ac i Cygnet, gan ein bod yn ddistyllfa jin leol ac yn falch o’n treftadaeth Gymreig, mae bod yno’n cefnogi’r digwyddiad hwn gyda jin a thonig a diodydd meddal wrth i bobl gyrraedd, yn rhywbeth rydym ni’n ymfalchïo’n fawr iawn ynddo.” 

Am fanylion llawn, cysylltwch â Chyfarwyddwr yr Ŵyl, Timi O'Neill, yn timi.oneill@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk