Interniaeth i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant gyda Race Council Cymru


04.03.2019

Mae’n bleser gan Adran Ffotograffiaeth y Drindod Dewi Sant, Coleg Celf Abertawe, gyhoeddi interniaeth newydd gyda Race Council Cymru a gefnogir gan y Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch (RIES).

A photo of Race Council Cymru intern Antonia Osuji standing against a white background.

Mae’r fyfyrwraig drydedd flwyddyn Antonia Osuji, sy’n astudio Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol, wedi’i dewis i gael y cyfle i gynorthwyo gyda phrosiect Race Council Cymru:  Windrush Cymru – Our Voices, Our Stories, Our History.

Dros gyfnod o chwe mis, bydd Antonia’n gweithio’n bennaf trwy gyfrwng ffotograffiaeth i ddogfennu storïau a threftadaeth ddiwylliannol y Genhedlaeth Windrush yng Nghymru, yn ogystal â’r grwpiau ieuenctid sy’n cymryd rhan yn y prosiect Crossing Borders.

Darperir bwrsari o £1,000 i gynorthwyo â’r broses.

Meddai Antonia: “Roeddwn i wrth fy modd i gael fy newis ar gyfer yr interniaeth gyda Race Council Cymru. Maen nhw’n gweithio’n galed iawn i hyrwyddo a helpu grwpiau lleiafrifoedd ethnig ar draws Cymru, sy’n rhywbeth rwy’n teimlo’n angerddol iawn amdano, felly mae cael y siawns i gyfrannu a gweithio ochr yn ochr â RCC yn gyfle gwych ac yn rhywbeth rwy’n falch iawn ohono.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk