Llwyddiant i Fyfyrwraig Addysg Y Drindod Dewi Sant


08.07.2019

Mae Teleri Wilson, myfyrwraig BA Addysg gyda Statws Athro Cymwysedig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu heddiw wedi iddi dderbyn gradd Dosbarth Cyntaf. 

Teleri Wilson

Yn wreiddiol o Bontfaen, Abergwaun, mae Teleri yn graddio gyda gradd Dosbarth Cyntaf o’r cwrs Addysg Gynradd ac wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyn dechrau ei hastudiaethau yn y Brifysgol, enillodd Teleri ysgoloriaeth William Salesbury gwerth £5000 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – gwobr sy’n cael ei rhoi i fyfyriwr sydd yn astudio’r cwrs cyfan drwy’r Gymraeg - a gyda dros 60 o gyrsiau gradd yn gymwys i’r ysgoloriaeth ar draws nifer o sefydliadau yng Nghymru, roedd llwyddiant Teleri yn arbennig i’w weld.

Mae Teleri wedi bod yn weithgar iawn yn y Brifysgol dros y dair mlynedd ddiwethaf yn enwedig gyda’r Gymdeithas Gymraeg wrth hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant tu fewn a thu allan i’r Brifysgol. Mae hefyd yn weithgar yn ei chymuned ac yn aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun. Eleni, mae Teleri hefyd wedi ennill cymhwyster Tystysgrif Sgiliau Iaith, a bydd yn derbyn ei thystysgrif mewn seremoni arbennig ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst.

Wrth adlewyrchu ar ei thair mlynedd yn Y Drindod Dewi Sant, meddai Teleri “Mae graddio heddiw yn uchafbwynt ar dair mlynedd ffantastig yn Y Drindod Dewi Sant. ‘Dwi wir wedi mwynhau’r cwrs; wedi gwneud ffrindiau gwych ac wedi cael profiadau arbennig yn enwedig wrth gwblhau profiadau dysgu mewn ysgolion. Gan fy mod wedi cael fy addysg gynradd ac uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd hi’n gam naturiol i ddewis y cwrs yma trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Wedi derbyn ei haddysg yn Ysgol Gynradd Llanychllwydog ac Ysgol y Preseli, edrycha Teleri ymlaen i aros yn ei milltir sgwar wedi iddi dderbyn ei swydd dysgu cyntaf yn Ysgol Caer Elen, Hwlffordd.

“Dwi’n edrych ymlaen i ddechrau fy swydd gyntaf yn ysgol Gymraeg newydd Sir Benfro, Caer Elen ac i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n ysgol newydd sbon, ac mae’n gyfnod cyffrous wrth i addysg Gymraeg ffynnu yn y sir.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476