Llwyddiant i fyfyrwraig BA Perfformio


09.07.2019

Mae Celyn Llwyd Cartwright, myfyrwraig BA Perfformio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu heddiw wedi iddi dderbyn gradd Dosbarth Cyntaf.

Celyn Cartwright

Yn wreiddiol o Ddinbych, mae Celyn yn graddio gyda gradd Dosbarth Cyntaf o’r cwrs cyfrwng Cymraeg BA Perfformio sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd.  Mae’n gwrs arloesol a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan baratoi myfyrwyr yn drylwyr ar gyfer nifer o wahanol gyrfaoedd ym maes y diwydiannu creadigol.

Yn ystod y seremoni, cafodd Celyn ei chyflwyno gyda Gwobr Stuart Burrows - gwobr sy’n cael ei rhoi i fyfyrwyr sydd wedi serennu yn y maes Perfformio.  Gyda Celyn yn wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfannau Eisteddfodau, nid yw’n syndod i’w gweld yn ennill y wobr arbennig hon.

“Roedd ennill y wobr yn anrhydedd, mae e wir yn mynd i fy helpu, hynny yn ariannol ganfbod y sector yma yn fyd cystadleuol, ac mae’n ddibynnol ar allu i ariannu eich hun, ond hefyd yn hwb mawr i fi wybod bo fi’n gwneud rhwbeth yn iawn ac fy mod yn mynd yn y cyfeiriad cywir!”

Yn ystod yr haf, bydd Celyn yn chwarae rhan Winni Ffini Hadog yng nghynhyrchiad arbennig o Te yn Grug yn Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.  Ym mis Medi, bydd Celyn yn dechrau ei hastudiaethau pellach yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn astudio MA Theatr Gerddorol wedi iddi dderbyn ysgoloriaeth Catherine Zeta-Jones – ysgoloriaeth newydd sydd yn cael ei roi am y tro cyntaf eleni.

Wrth adlewyrchu ar ei hamser yn y Brifysgol, meddai Celyn, “Mae’r ddwy flynedd yn Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn blatfform anhygoel i fi i allu mireinio fy nghrefft, ac o ganlyniad, symud ymlaen gyda’m haddysg. Roedd y tiwtoriaid ar y cwrs yn anhygoel, a gyda rhai ohonynt dal yn y diwydiant, ac eraill yn gyn-actorion, roedd y cyfan yn hollol addas. Roedd gwneud cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn help aruthrol – mae gennym ni fel Cymry Cymraeg fantais oherwydd bod gennym ni rwydweithiau arbennig megis S4C, Theatr Genedlaethol Cymru a dramau Cymraeg safonol, felly roedd gweithio drwy’r iaith wir yn gam yn y cyfeiriad cywir.

Am wybodaeth bellach ynglyn â chwrs BA Perfformio, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-perfformio/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476