Llysgenhadon Myfyrwyr yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad hyfforddi


15.11.2019

Croesawodd aelodau o dîm marchnata Prifysgol Cymru y Drindod Saint David dros 50 o lysgenhadon myfyrwyr i ddigwyddiad hyfforddi a gynhaliwyd ar gampws Caerfyrddin.

The student ambassador group at Canolfan S4C yr Egin

Cyfarfu myfyrwyr o gampysau'r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe yng Nghanolfan S4C Yr Egin i gymryd rhan mewn hyfforddiant yn ogystal ag ystod o weithgareddau.

Yn ystod y digwyddiad, rhoddodd Mared Anthony, Luned George, Lisa Corcoran a Liane Evans o’r tîm marchnata a’r Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach Ryan Peters drosolwg o’u gwaith gan amlinellu’r rolau sydd angen cefnogaeth gan lysgenhadon myfyrwyr arnynt gan gynnwys Diwrnodau Agored a digwyddiadau recriwtio. Fe wnaethant hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn canolbwyntio ar ddefnyddio sgiliau fel darparu gwasanaeth da i gwsmeriaid, sut i ymateb i ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr a rheoli digwyddiadau.

Dywedodd Rebecca Griffiths, Pennaeth Marchnata ac Ymgyrchoedd “Mae Llysgenhadon Myfyrwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth gynorthwyo’r Brifysgol i recriwtio myfyrwyr newydd trwy rannu eu profiadau a chefnogi’r tîm Marchnata i ddarparu ystod o weithgareddau gan gynnwys diwrnodau agored, digwyddiadau blasu, confensiynau UCAS ac ymweliadau campws. Mae'r gweithgareddau hyn yn darparu profiad gwerthfawr sy'n galluogi’r llysgenhadon i ddatblygu ystod o sgiliau yn y gweithle a fydd yn eu helpu yn ystod eu hastudiaethau ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ”.