‘LoveLustLonging’- arddangosfa newydd sy’n herio confensiynau artistig


15.04.2019

Mae'r artist rhyngwladol enwog, Yr Athro Sue Williams, ar fin agor ei harddangosfa unigol gyntaf ers dros ddegawd yng Ngogledd Iwerddon. Bydd 'LoveLustLonging', sy'n agor yn oriel  Golden Thread Belfast ddydd Iau 18 Ebrill, yn gweld Sue yn adlewyrchu'r ymdeimlad bod cymdeithas yn parhau â'i hofnau ei hun. Mae'r gwaith yn ymdrin â dirlawnder cyfryngu ac eiddilwch yr hunan mewn ymateb i gael eu bombardio â delweddau.

An artwork in a contemporary style showing two female figures in pink tutus looking out towards the viewer.

Yn ei gwaith, mae Sue Williams, sy'n athro Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn archwilio natur rhywioldeb a'n perthynas â'n cyrff ein hunain a rhai ein cariadon. Trwy waith sy'n cyfuno arlunio, paentio a gludwaith, mae Williams yn herio'r traddodiad o baentio noeth delfrydoledig, gan gyflwyno gwirioneddau'r corff, hunaniaeth rywiol ac iechyd. Mae ei gwaith yn aml yn cael ei osod mewn fformat "hysbysfwrdd", gan herio confensiynau artistig.

Mae llais greddfol Sue Williams yn bryfoclyd gan gyfleu cymhlethdodau perthnasoedd dynol a bod yn fenyw mewn cyd-destun diwylliannol cyfoes. Mae arfer awto-ethnograffig Williams, gan ddefnyddio ystumiau gweledol a testunol, yn dangos gwendid sydd yn ddieithriad yn herio tabŵs ac yn ysgogi ymatebion. Mae'n cyfleu’r profiad o amser yn cronni ac yn fyrhoedlog ac yn rhannu'r profiad dynol a'r arlliw a'r teimladau o'r hyn sy'n real ac yn afreal, yn ganfyddedig ac yn brofiadol yn ein bywydau beunyddiol cyfoes.

"Rwy’n darganfod fy llais drwy fy ngwaith" meddai. "Mae'n siarad fy meddyliau a'm gweithredoedd, mae'n ymateb i ' stwff bywyd ' ac mae'n gallu ymateb yn heriol ac yn ysgogol. Mae gen i ymdeimlad o gyfrifoldeb i gyfathrebu am faterion yn gyhoeddus ac yn breifat gan eu bod i gyd yn cyfleu cysgodion cuddiedig a chymhleth dynoliaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen at arddangos yn oriel Golden Thread Belfast, yn enwedig gyda'r Cyfarwyddwr Peter Richards, y mae gennyf y parch mwyaf tuag ato fel Curadur."

Professor Sue Williams stands in front of a display of sketches and paintings.

Mae gan yr arlunydd rhyngwladol amlwg, Sue Williams, gorff cydnabyddedig o waith a hanes arddangosfa o sioeau unigol a grŵp ar bum cyfandir. Mae'n parhau i herio ac archwilio cysyniadau newydd a ffurfiau celfyddydol amlddisgyblaeth gan gynnig ymateb uniongyrchol i'r byd cymhleth o eiddilwch dynol, gan dynnu'r gwyliwr i fyd o wleidyddiaeth rywiol ac emosiynol sy'n pryfoclyd. 

Am wybodaeth am y cyrsiau mae Sue yn dysgu yn UWTSD: https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/fine-art/

Am wybodaeth am Lovelustlonio: https://www.facebook.com/events/2154765587936951/?event_time_id=2154765604603616?ti=icl