Myfyriwr Dinasyddiaeth yr Hen Fyd yn canmol Prifysgol Y Drindod Dewi Sant am ei helpu i oresgyn ei ddyslecsia


12.07.2019

Mae myfyriwr sydd wedi goresgyn dyslecsia er mwyn cyflawni BA Dinasyddiaeth yr Hen Fyd wedi canmol y gefnogaeth a dderbyniodd wrth staff Prifysgol Y Drindod Dewi Sant yn Llambed.

Benjamin

Mae Benjamin Andrews bellach yn bwriadu parhau â’i astudiaethau gyda gradd meistr.

“Tair mlynedd yn ôl, ni fyddwn byth wedi ystyried hyn, ond gyda chymorth fy nhiwtoriaid a chymorth myfyrwyr, teimlaf yn hyderus i barhau â’m astudiaethau” meddai.

Fel myfyriwr is-raddedig, roedd Ben yn ddi-hyder yn ei alluoedd ond yn benderfynol o wneud y mwyaf o’i astudiaethau yn Llambed.

“Roeddwn yn teimlo bod y cwrs a’r campws yn berffaith i mi” dywedodd. “Roedd y lleoliad heddychlon yn ddelfrydol i mi, fel y cwrs, a oedd yn fy ngalluogi i astudio amrywiaeth eang o Ddinasyddiaeth yr Hen Fyd.

“Cafodd hyn ei gyfoethogi ymhellach gan y cyfle i fod yn ran o drip archaeoloeg i Tsieina yn 2018, lle cefais gyfle i weld yr hyn oeddwn wedi dysgu yn y dosbarth.”

Mae ei diwtor, Katharina Zinn, Uwch Ddarlithydd Archaeoleg a Threftadaeth yr Aifft yn hynod falch o weld sut mae Ben wedi tyfu a datblygu yn ystod ei amser yn y brifysgol.

“Cwrddais â Ben yn ystod cynadleddau ysgol yn Sir Benfro ac yma ar y campws lle mwynheais gyfweld ag ef wedi iddo ymgeisio i astudio yma” meddai. “O’r cyfarfyddiadau hyn, gwyddwn ei fod yn union y math o fyfyriwr chwilfrydig sydd angen arnom ar gyfer y cwrs anarferol yma – bob amser eisiau gwybod mwy!

“Ynghŷd â chymorth darlithwyr a myfyrwyr, darganfyddodd Ben strategaethau i ymdrin â’i ddyslecsia a magu hyder yn ei alluoedd academaidd. Hyn ynghŷd â gwaith caled iawn a alluogodd Ben i wella o 2:2 i 2:1 uchel. Gyda’i ffordd dawel ond angerddol o ddysgu a rhyngweithio, mae’n rhan annatod o’r dosbarth.”

Bydd Ben yn aros yn Llambed i astudio MA Dinasyddiaeth yr Hen Fyd; cwrs sydd newydd gael ei ddilysu.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476