Myfyriwr Rheoli Digwyddiadau yn dathlu llwyddiant dosbarth cyntaf


17.07.2019

Heddiw, mae Ruth Melton wedi graddio gyda gradd BA dosbarth cyntaf mewn Rheoli Digwyddiadau o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ruth Melton

Yn wreiddiol o Norfolk, fe wnaeth Ruth, sy’n un ar hugain oed, ymweld ag Abertawe am Ddiwrnod Agored a gwyddai ar unwaith ei bod am ddod i astudio yn Ysgol Fusnes Y Drindod Dewi Sant yn y ddinas.

“Roeddwn i eisiau astudio rhywle lle'r oeddent yn cynnig maint dosbarthiadau llai - doeddwn i ddim eisiau bod yn enw a rhif,” meddai Ruth.

Mae'r rhaglen BA (Anrh) Digwyddiadau Gwyliau a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant wedi’i seilio ar elfennau craidd Rheolaeth Busnes a Chynllunio Prosiectau ac fe’i lluniwyd i baratoi graddedigion at weithio yn amgylchedd dynamig Digwyddiadau a Gwyliau.

Er mai heddiw y mae hi'n graddio, mae Ruth eisoes wedi sicrhau swydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe fel Cynorthwy-ydd Oriel ac aelod o'r tîm Digwyddiadau Cyhoeddus.

“Byddaf yn helpu i drefnu dros ddau gant o ddigwyddiadau bob blwyddyn ac rwy'n gyffrous iawn,” meddai Ruth.

“Dysgodd y cwrs i mi am y diwydiant a rhoddodd y sgiliau gorau posib i mi - sut i gyfathrebu a sut i ymgysylltu â phobl. Dysgais i weithio gyda phawb.

“Cefais fy swydd trwy fy lleoliad profiad gwaith tra yn y Brifysgol. Fe wnaethon nhw ymestyn y lleoliad ac yna cynnig swydd i mi – ac wrth gwrs fe wnes i dderbyn!

“Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai gen i swydd cyn i mi raddio ond o'r cychwyn cyntaf, roedd y cwrs wedi'i anelu at ein gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae pob darlithydd yn dod â set gwahanol o sgiliau ac rydych chi'n dysgu cymaint am y diwydiant. Byddwn yn bendant yn argymell y cwrs. Rydw i hefyd yn dychwelyd i'r Drindod Dewi Sant i astudio MBA - felly dydw i ddim yn gadael y Brifysgol. Bydd gen i’r gorau o'r ddau fyd - gweithio'n rhan-amser tra'n parhau i ddysgu a pharhau gyda’m haddysg,” meddai Ruth.

Mae Suzanne Wells, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen gradd Rheoli Digwyddiadau yn Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o lwyddiant Ruth.

“Mae Ruth yn fyfyriwr eithriadol sydd bob amser wedi rhoi ei gorau i bob darn o waith y mae wedi'i gyflwyno. Mae hi bob amser yn gwneud ei gorau glas a phob amser yn cefnogi ei chyd-fyfyrwyr.

“Cafodd Ruth leoliad gwaith llwyddiannus iawn hefyd ac mae bellach wedi sicrhau gwaith gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe - dymunaf y gorau iddi ar gyfer y dyfodol,” meddai Suzanne.

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau Rheoli Digwyddiadau a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/rheolaeth-digwyddiadau-gwyliau/

 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476