Myfyrwiwr Astudiaethau Addysg yn dathlu’i lwyddiant


09.07.2019

Mae Jacques Mahe, myfyriwr Astudiaethau Addysg: Cynradd yn dathlu heddiw wrth iddo raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Jacques

Yn wreiddiol o Gastell Nedd, fe wnaeth Jacques raddio o’r cwrs Astudiaethau Addysg: Cynradd gan astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Jacques yn gymeriad llawn bwrlwm, ac o ganlyniad i hyn, mae wedi gwneud nifer o fideos doniol i gyfres Hansh ar S4C.

Dywedodd Lynwen Roberts, Cyfarwyddwraig Rhaglen BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn y Brifysgol, “Dewisodd y cwrs yma er mwyn medru ystyried ehangder a dyfnder materion sy’n berthnasol i fywyd plant o oedran cynradd. Mae ei gymeriad byrlymus wedi ei alluogi i gyfrannu yn gyson mewn darlithoedd, ac rydym yn llongyfarch Jacques ar ennill gradd dda ac yn dymuno pob lwc iddo am y dyfodol.”

Wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae’n falch o fod wedi medru parhau i astudio yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg yma yn Y Drindod Dewi Sant. Mae’n falch hefyd o allu aros o fewn ei filltir sgwar yng Nghastell Nedd wedi iddo dderbyn ei swydd ddysgu gyntaf mewn ysgol gynradd leol.

“Dwi wedi mwynhau pob eiliad yn Y Drindod Dewi Sant, wedi cwrdd â llawer o bobl, a chael llawer o hwyl. Dwi wedi dysgu pethau a fydd o fudd i mi wrth fynd ymlaen yn fy ngyrfa, a dwi nawr yn edrych ymlaen i ddechrau fy swydd ddysgu gyntaf ym mis Medi. Credaf fod gwneud gradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn hynod o werthfawr, ac mae’n cynnig digonedd o opsiynau ar gyfer y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476