MYFYRWRAIG Â GRADD MEWN GWYDR O GOLEG CELF ABERTAWE YN DATHLU ANRHYDEDD DOSBARTH CYNTAF A CHYNNIG O SWYDD GYFFROUS


31.07.2019

Mae myfyrwraig o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant dwbl yr wythnos hon. Mae wedi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn BA (Anrh) Gwydr: y Celfyddydau Pensaernïol, ac mae lleoliad profiad gwaith a fu’n rhan o’i gradd wedi arwain at swydd gyffrous dros yr haf.

Yn wreiddiol, sicrhaodd Bethan Yates 25 oed o Abertawe leoliad profiad gwaith yn Holywell Glass, stiwdio cadwraeth ac adfer gwydr lliw yng Ngwlad yr Haf, ar ddiwedd ei hail flwyddyn.

“Ces i amser ffantastig ac rydw i wedi bod yn ddigon lwcus i gael cynnig i fynd yn ôl i lawr dros yr haf am ychydig o fisoedd i weithio gyda nhw eto!” meddai.

Nid dyma’r tro cyntaf iddi fentro i fyd gwydr lliw proffesiynol; roedd hi hefyd yn hapus iawn i ennill comisiwn i ddylunio a gwneud ffenest wydr lliw i eglwys yn St Thomas, Abertawe yn rhan o’i hastudiaethau.

“Hefyd mae llawer o gyfleoedd o fewn y cwrs i weithio ar friffiau byw. Roeddwn i’n ddigon lwcus yn fy mlwyddyn gyntaf i ennill y comisiwn hwn,” meddai.  “Bues i’n gweithio ochr yn ochr â’r Ganolfan Gwydr Pensaernïol i ddylunio a gwneud y ffenest.  Y Ganolfan yw ochr fasnachol yr adran wydr; maen nhw’n gweithio ar gomisiynau byw’n gyson felly mae’n fuddiol iawn gallu galw mewn a gweld sut maen nhw’n gweithio gyda chleientiaid go iawn.  Roeddwn i hyd yn oed yn gallu gwneud ymweliadau safle a chwrdd â’r cleientiaid.”
Mae Bethan wrth ei bodd i raddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yr wythnos hon, yn dilyn cwrs difyr mewn amgylchedd cefnogol.

“Mwynheais i astudio gwydr yn y Drindod Dewi Sant yn fawr iawn am ei fod yr unig gwrs o’i fath,” meddai. “Am ei fod mor unigryw, mae’r dosbarthiadau’n tueddu i fod yn llai ac o ganlyniad mae pawb yn agos iawn.  Rydym ni i gyd yn helpu ein gilydd ac yn bownsio syniadau oddi ar ein gilydd, gyda'r canlyniad ei fod yn amgylchedd creadigol iawn i astudio ynddo.
“Roedd cymaint o gefnogaeth addysgu ar y cwrs, roedd gan bob darlithydd ei arbenigedd ei hun ac felly roedd yn bosibl i ni astudio llawer o feysydd ym maes gwydr, o wydr lliw traddodiadol i ddyluniadau a phrosesau mwy cyfoes.  Roedd darlithydd neu dechnegydd ar gael bob amser.”