Myfyrwraig raddedig Ffotonewyddiaduriaeth Gelf a Ffotograffiaeth Ddogfennol o Goleg Celf Abertawe i gynrychioli’r DU yn y Matera 2019 Open Futures


08.04.2019

Llongyfarchiadau i Chloe Evans, myfyrwraig raddedig Ffotonewyddiaduriaeth Gelf a Ffotograffiaeth Ddogfennol o Goleg Celf Abertawe YDDS, a ddewiswyd gan Canon i gynrychioli’r DU yn y Matera 2019 Open Futures fel rhan o Fenter Ewropeaidd Canon ar gyfer Datblygiad Myfyrwyr ac Athrawon.

Chloe Davies

Coleg Celf Abertawe fydd yr unig Brifysgol yn y DU i gael ei chynrychioli, ochr yn ochr â chynrychiolwyr o 27 o wledydd yr UE.

Gwahoddir Chloe, ynghyd â’i mentor, Siân Addicott, Cyfarwyddwr Rhaglen Ffotonewyddiaduriaeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol Coleg Celf YDDS i fynychu cyfnod preswyl wythnos o hyd ym Matera, sydd yn yr Eidal. Matera yw Prifddinas Diwylliant Ewrop 2019.

Meddai Siân: “Rwyf wrth fy modd i gyd-deithio gyda Chloe i’r Eidal ddydd Sul. Mae’n wych bod sgiliau ffotograffig Chloe wedi cael eu cydnabod a’i bod hi wedi cael y cyfle hwn gan ddinas Matera a gan Canon. Yn ystod ein cyfnod ym Matera, byddwn yn cydweithio ar greu lluniau ar gyfer arddangosfa a guradir gan Gyfarwyddwr Artistig Ffotograffiaeth Ewropeaidd Matera, ac a gaiff ei dangos yn ystod haf 2019 fel rhan o raglen swyddogol Matera, Prifddinas Diwylliant. Wedyn caiff yr arddangosfa ei rhoi i archifau dinas Matera.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk