Myfyrwyr campws Llambed yn mynychu digwyddiad hyfforddi ‘Datblygu Rhyngwladol’ wedi’i drefnu gan Hub Cymru Africa


25.11.2019

Yn ddiweddar, mynychodd pum myfyriwr israddedig, sy'n astudio BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg a Datblygiad Rhyngwladol, gwrs hyfforddi arbennig a drefnwyd gan Hub Cymru Africa.

Hub Cymru Africa overseas placement

Agronomegydd o Rwanda, Emanuel Uwimana, yn rhoi rhoi cyngor garddwriaethol i Carrianne Ralph (BA Anthropoleg a Datblygiad Rhyngwladol) a thair merch ifanc yn SACCA, Kayonza.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy'n cefnogi Cymuned Cymru Africa ac sy'n dwyn ynghyd gwaith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru dros Affrica, y Panel Cynghori Is-Sahara a Masnach Deg Cymru. Cefnogir Hub Cymru Africa gan Lywodraeth Cymru ac fe’i lleolir yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Yn cael ei gynnal yng Nghaerfyrddin, teitl y cwrs hyfforddi oedd Prosiectau Datblygu Rhyngwladol - Egwyddorion Arfer Da. Yn ystod y diwrnod bu'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i danategu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o:

  • Y gorffennol i'r presennol: cyd-destun datblygu rhyngwladol yn fyd-eang
  • Partneriaethau a dynameg pŵer
  • Gwahaniaethau diwylliannol: deall a thrafod yr heriau
  • Codau ymddygiad a chyngor ar gyfer gweithwyr datblygu rhyngwladol
  • Cyfathrebu â rhoddwyr a chefnogwyr: delweddau ac adrodd straeon
  • Asesu bwriadau a rheoli disgwyliadau
  • Egwyddorion cynllunio prosiect / gweithgaredd da - trosolwg.

Hub Cymru Africa overseas placement

Melany Barasa,sy'n fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant gyda thrigolion ifanc yn SACCA, Kayonza

Dywedodd Andy Bevan, Darlithydd Datblygu Rhyngwladol ar gampws y brifysgol yn Llambed: “Trwy gymryd rhan yn y digwyddiad hwn cafodd y myfyrwyr gyfle i rwydweithio â Hub Cymru Africa a chynrychiolwyr cyrff anllywodraethol yn cynnwys Sazani o Gaerfyrddin - sy’n cefnogi prosiectau yn Zanzibar, Challenge Aid o Lanymddyfri, Cyswllt Carbon Cymunedol (Llambed-Kenya) a Dolen Cymru - prosiect cyswllt Cymru-Lesotho.

Roedd yn gyfle gwych i'n myfyrwyr ac fe wnaethant fwynhau'r sesiwn yn fawr. Mae wedi rhoi mewnwelediad iddynt o'r cyfleoedd sydd ar gael a dealltwriaeth werthfawr o'r meddwl diweddaraf mewn arferion datblygu rhyngwladol da.”

Yn flynyddol, mae myfyrwyr ar gyrsiau BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg y brifysgol yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad rhyngwladol wedi'i asesu.

Am wybodaeth bellach ynghylch y cyrsiau BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg ewch i:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-anthropoleg/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663