Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Archif Newyddion  -  Datganiadau i'r Wasg 2019

Myfyrwyr campws Llambed yn mynychu digwyddiad hyfforddi ‘Datblygu Rhyngwladol’ wedi’i drefnu gan Hub Cymru Africa


25.11.2019

Yn ddiweddar, mynychodd pum myfyriwr israddedig, sy'n astudio BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg a Datblygiad Rhyngwladol, gwrs hyfforddi arbennig a drefnwyd gan Hub Cymru Africa.

Hub Cymru Africa overseas placement

Agronomegydd o Rwanda, Emanuel Uwimana, yn rhoi rhoi cyngor garddwriaethol i Carrianne Ralph (BA Anthropoleg a Datblygiad Rhyngwladol) a thair merch ifanc yn SACCA, Kayonza.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy'n cefnogi Cymuned Cymru Africa ac sy'n dwyn ynghyd gwaith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru dros Affrica, y Panel Cynghori Is-Sahara a Masnach Deg Cymru. Cefnogir Hub Cymru Africa gan Lywodraeth Cymru ac fe’i lleolir yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Yn cael ei gynnal yng Nghaerfyrddin, teitl y cwrs hyfforddi oedd Prosiectau Datblygu Rhyngwladol - Egwyddorion Arfer Da. Yn ystod y diwrnod bu'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i danategu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o:

  • Y gorffennol i'r presennol: cyd-destun datblygu rhyngwladol yn fyd-eang
  • Partneriaethau a dynameg pŵer
  • Gwahaniaethau diwylliannol: deall a thrafod yr heriau
  • Codau ymddygiad a chyngor ar gyfer gweithwyr datblygu rhyngwladol
  • Cyfathrebu â rhoddwyr a chefnogwyr: delweddau ac adrodd straeon
  • Asesu bwriadau a rheoli disgwyliadau
  • Egwyddorion cynllunio prosiect / gweithgaredd da - trosolwg.

Hub Cymru Africa overseas placement

Melany Barasa,sy'n fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant gyda thrigolion ifanc yn SACCA, Kayonza

Dywedodd Andy Bevan, Darlithydd Datblygu Rhyngwladol ar gampws y brifysgol yn Llambed: “Trwy gymryd rhan yn y digwyddiad hwn cafodd y myfyrwyr gyfle i rwydweithio â Hub Cymru Africa a chynrychiolwyr cyrff anllywodraethol yn cynnwys Sazani o Gaerfyrddin - sy’n cefnogi prosiectau yn Zanzibar, Challenge Aid o Lanymddyfri, Cyswllt Carbon Cymunedol (Llambed-Kenya) a Dolen Cymru - prosiect cyswllt Cymru-Lesotho.

Roedd yn gyfle gwych i'n myfyrwyr ac fe wnaethant fwynhau'r sesiwn yn fawr. Mae wedi rhoi mewnwelediad iddynt o'r cyfleoedd sydd ar gael a dealltwriaeth werthfawr o'r meddwl diweddaraf mewn arferion datblygu rhyngwladol da.”

Yn flynyddol, mae myfyrwyr ar gyrsiau BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg y brifysgol yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad rhyngwladol wedi'i asesu.

Am wybodaeth bellach ynghylch y cyrsiau BA Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang a BA Anthropoleg ewch i:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-anthropoleg/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663