Myfyrwyr Dawns o’r Drindod Dewi Sant yn cyflwyno eu harddangosfa ddiwedd blwyddyn - Ignite!


22.05.2019

Mae myfyrwyr ar y rhaglen radd BA Dawns yn y Drindod Dewi Sant yn paratoi i gyfareddu cynulleidfaoedd gydag arddangosfa o’u gwaith yn ystod sioe arbennig yn Llanelli nos Iau yma (23 Mai).

BA Dance

Teitl yr arddangosfa yw Ignite 19 a hon yw penllanw blwyddyn gynhyrchiol iawn pan fu’r myfyrwyr yn cydweithio gyda nifer o goreograffwyr o fri rhyngwladol eang.   Bydd gwaith gan ddau o’r coreograffwyr hynny - coreograffydd preswyl Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Caroline Finn a’r artist dawns Moya Michael o Frwsel, sydd wedi gweithio’n ddiweddar gyda’r cwmnïau dawns cydweithredol o fri rhyngwladol, Rosas ac Akram Khan - yn ymddangos yn y sioe gyffrous hon.

“Mae gwaith Caroline Finn yn ddawns fewngapsiwleiddiol i dair menyw, gyda chymeriadau nodweddiadol o hynod a chwilfrydig ” meddai Gwyn Emberton, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dawns yn y Drindod Dewi Sant.   “Mae gwaith Moya Michael A_Part yn ail-greu’r gwaith a wnaeth yn wreiddiol yn 2013 yn Salzburg.  Mae’r codau, y strwythurau a’r broses yr un peth ond mae’r gwaith ei hun yn hollol wahanol oherwydd mewnbwn, symudiadau a dewisiadau’r dawnswyr eu hun,” ychwanega.

Wrth ochr y gweithiau hyn, bydd y myfyrwyr yn perfformio darnau o’u modwl repertoire ynghyd â detholiad bach o’u coreograffi eu hun.  Bydd y rhain yn cynnwys darnau o waith a berfformiwyd ddiwethaf gan gwmni Gwyn Emberton ei hun ar deithiau cenedlaethol a rhyngwladol - Shadow of a Quiet Society ac Of the Earth, from where I came.  Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys gwaith newydd a ysbrydolwyd gan Richard Alston ac a grëwyd gan Stacey Panico ochr yn ochr â’r myfyrwyr.

“Mae’r sioe’n adlewyrchu ein huchelgais ar gyfer y cwrs, sef y nod o gynnig hyfforddiant ac astudiaethau o ansawdd uchel yng Nghymru a fydd yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd hirdymor a chynaliadwy fel artistiaid dawns y dyfodol yng Nghymru,” ychwanega Gwyn.   “Un agwedd yn unig yw’r cyfleoedd i weithio gyda choreograffwyr â phroffil uchel a pherfformio yn eu gwaith, am eu bod hefyd yn cael astudio dawns, iechyd a lles ac arferion a dulliau cymunedol y byddan nhw’n gallu eu defnyddio yn eu gyrfa yn y dyfodol neu mewn astudiaethau pellach.”

BA Dance

Nod y rhaglen BA Dawns a gynigir yn y Drindod Dewi Sant yw creu rhagoriaeth ymhlith artistiaid ac ymarferwyr dawns y dyfodol.   Mae’n cynnig rhaglen seiliedig ar arfer, fe’i dyluniwyd i baratoi myfyrwyr at yrfaoedd fel artistiaid dawns y dyfodol ac fe’i cyflwynir gan rai o brif artistiaid ac ymarferwyr dawns cyfoes Cymru.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar dri phrif linyn: techneg a pherfformiad; coreograffi; a dawns, iechyd a lles gyda’r myfyrwyr yn caffael ystod o sgiliau arbenigol a phrofiad ymarferol ymhob maes.   Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael gwybodaeth gyfoes berthnasol am arfer ddawns gynhwysol - gyda’u holl sgiliau ymarferol yn cael eu seilio ar ddamcaniaethau perthnasol a dulliau cysyniadol.

Cynhelir Ignite 19 am 7pm nos Iau 23 Mai yn Yr Efail - man perfformio newydd Coleg Sir Gâr ar gampws Llanelli.

I gadw lle, cysylltwch â Gwyn Emberton, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dawns drwy e-bost csg_gwyn.emberton@UWTSD.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs BA Dawns a gynigir yn y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/ba-dance/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk