Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o sioe agoriadol Eisteddfod Dyffryn Conwy


29.07.2019

Bydd myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o sioe agoriadol fawreddog yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, sef Y Tylwyth.

Y Tylwyth

Fel aelodau corws y sioe, mae’r myfyrwyr wedi bod wrthi’n ddiwyd yn ymarfer gyda chyfarwyddwr y campwaith, Angharad Lee.

Mae Angharad yn diwtor rheolaidd ar gyrsiau BA Perfformio ac MA Theatr Gerddorol Y Drindod Dewi Sant felly mae’r myfyrwyr yn gyfarwydd iawn â chydweithio gyda hi ond mae cael bod yn rhan o sioe epig fel hon ar raddfa mor fawr yn sicr yn mynd i fod yn brofiad bythgofiadwy iddynt.

Sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan yw Y Tylwyth.  Wedi’i hysgrifennu gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, dyma syrcas gerdd gyfoes fydd yn dod â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw.

“Mae themau y sioe wedi’u cysylltu gyda straeon lleol, ac yn eu hanfod wedi’u cysylltu â'r tir. Dyma felly yw'r gwead hanfodol mae'r myfyrwyr yn cynnig i'r sioe,” meddai cyfarwydder y sioe, Angharad Lee.  “Tylwyth o bobl wedi dychwelyd i'w tir er mwyn atgoffa cymdeithas mai helpu'r genhedlaeth newydd i ffynnu yw'r nod yn y pendraw i ni gyd….ein bod ni gyd wedi cysylltu rhywsut, a bob gweithred un dyn yn gallu cael effaith niweidiol ar bobl am flynyddoedd i ddod.”

Mae Y Tylwyth yn gynhyrchiad hudolus ac uchelgeisiol sy’n sicr o apelio at y teulu cyfan wrth i’r Eisteddfod fentro i fyd syrcas gerdd gyfoes am y tro cyntaf, gan weithio gyda’r cwmni syrcas modern Gwyddelig, Fidget Feet.

Gwyneth Glyn, Twm Morys a Myrddin ap Dafydd sy’n gyfrifol am y sioe, sydd wedi’i hysbrydoli gan chwedlau a straeon y tylwyth teg yng ngogledd Cymru.  Stori serch yw hi yn ei hanfod, ond fel gyda phob stori dda, mae ambell dro trwstan wrth i ddau lanc frwydro am galon merch ifanc.

Mae’r band byw yn cynnwys rhai o enwau mwyaf adnabyddus y sîn, Georgia Ruth, Patrick Rimes (Calan), Iwan Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) gyda Osian Williams (Siddi, Candelas) yn gyfarwyddwr cerdd.   

Mae’r cast hefyd yn cynnwys enwau cyfarwydd fel Iddon Alaw, Idris Morris Jones, Gwilym Bowen Rhys,  Mair Tomos Ifans ac Angharad Llwyd - ac un o’r tîm artistig, Twm Morys, yw Watcin Co, gwneuthurwr clociau a Lanrwst a storïwr y cynhyrchiad.

Mae pob un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant sy’n cymryd rhan yn y cynhyrchiad hwn naill ai wrthi’n astudio neu wedi graddio o’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg gyda’r Brifysgol yn ei Chanolfan Berfformio a leolir yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen radd yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae holl fyfyrwyr y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithredu ag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd a gwahanol iddynt a’r tro hwn, bydd cael y cyfle i rannu llwyfan genedlaethol gyda rhai o berfformwyr ac artistiaid mwyaf profiadol Cymru yn siŵr o’u helwa nhw’n fawr.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o fyfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer y byd theatr gerddorol.

Sefydlwyd y cwrs BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol ac arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc    

I archebu tocynnau ar gyfer Y Tylwyth, ewch i www.eisteddfod.cymru/tocynnau

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk