Myfyrwyr Twristiaeth PCYDDS yn dechrau’r Flwyddyn Newydd gyda thaith i Malaysia a Singapore


14.01.2019

Mae myfyrwyr Twristiaeth a Busnes yn dechrau’r Flwyddyn Newydd gyda thaith i Malaysia a Singapore, gan ymweld â Phrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru (IUMW) ynghyd â nifer o atyniadau cyffrous i dwristiaid.

Cyn iddynt ymadael ddydd Mawrth, Ionawr 15, bydd y grŵp, o dan arweiniad Jacqui Jones, Cydlynydd Rhaglen PCYDDS ar gyfer Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol yn Ysgol Fusnes Abertawe, yn cael ei groesawu gan Debra Barber, Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd, o ble byddant yn hedfan gyda Qatar Airlines drwy Doha i Kuala Lumpur.

Meddai Jacqui Jones: “Rydym wrth ein bodd i fod yn cefnogi Maes Awyr Caerdydd. Bydd datblygu cysylltiadau Rhyngwladol gyda Qatar Airlines yn gwneud ein taith i Malaysia a Singapore gymaint yn haws ac mae’n ddatblygiad cyffrous i Dwristiaeth yng Nghymru. Mae’r daith yn gyfle gwych i’r myfyrwyr brofi’n uniongyrchol bwysigrwydd teithio a thwristiaeth ym Malaysia yn ogystal â rhoi’r cyfle i ni hedfan adref o Singapore. Mae’r myfyrwyr i gyd yn edrych ymlaen yn llawn cyffro at hedfan ar y llwybr newydd o Gaerdydd yn ogystal ag ymweld â'r atyniad Harry Potter a’r pwll nofio ar do Maes Awyr Singapore, sy wedi helpu ei roi yn safle 1 yn y byd yn ôl Business Insider.”

 

Yn ystod y daith bydd y myfyrwyr yn aros yn Kuala Lumpur er mwyn ymweld â Phrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru lle byddant yn cael eu croesawu gan fyfyrwyr o Malaysia ac yn mynychu darlithoedd arbenigol, ynghyd ag ymweld â Gweinyddiaeth Dwristiaeth Malaysia, Canolfan Cynadledda KL yn ogystal ag ystod o safleoedd diwylliant a threftadaeth y ddinas.

Bydd yr ymweliad academaidd hefyd yn galluogi’r grŵp i dreulio amser yn Ninas Treftadaeth y Byd UNESCO ym Malacca, a dinas fodern Malaysia, sef Putrajaya, sydd yn gartref i’r Llywodraeth. Mae’r myfyrwyr hefyd yn edrych ymlaen at ymweld â Swyddfeydd Corfforaethol Air Asia i gael cyflwyniad a chylchdaith, yn enwedig gan fod y Prif Weithredwr Tony Fernandez hefyd yn Gadeirydd Clwb Pêl-droed QPR ac yn Ganghellor IUMW.

Bydd y myfyrwyr wedyn yn hedfan gydag Air Asia i Ynys Penang am weddill y daith ac yn aros yng nghyrchfan wyliau Lone Pine. Byddant yn gallu mwynhau'r traeth yn ogystal ag ymweld â gwesty hanesyddol yr Eastern and Oriental, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn  George Town, Teml Kek Lok Si, a mynd ar y car cebl i Fryn Penang.

Ychwanegodd Jacqui Jones: “Yn PCYDDS, mae rhaglenni Twristiaeth yn canolbwyntio ar greu amgylchedd arloesol i’r myfyrwyr ddysgu drwy droi’r byd yn ddarlithfa iddynt. Mae’n helpu dod â’r dysgu’n fyw, ac wrth ochr y 30 blynedd o brofiad sy gan y Brifysgol mewn cynnig Lleoliadau Twristiaeth arbenigol, mae’n gadael i’n myfyrwyr weld y tu ôl i’r llenni mewn lleoliadau twristiaeth a rhwydweithio gydag arweinwyr y diwydiant mewn paratoad ar gyfer gyrfaoedd cyffrous mewn Rheolaeth Twristiaeth, Teithio neu Gyrchfannau Hamdden.”

Mae’r daith hon yn un yn unig o nifer o gyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr yn Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch, er enghraifft mae’r holl fyfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau mewn diwydiant arbenigol, ac ym mis Chwefror bydd grŵp arall o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn Taith Maes Ewropeaidd, gan deithio i’r Swistir fel rhan o’u hastudiaethau ac yn aros ym Mharis ar y ffordd i gefnogi Cymru yn erbyn Ffrainc ar Chwefror 1.

Daeth PCYDDS ymhlith y 10 brifysgol uchaf yn y DU ar gyfer boddhad cwrs mewn Rheolaeth Digwyddiadau, Twristiaeth a Lletygarwch, – Tabl Cynghrair y Guardian 2019.

Mae’r rhaglen gyffrous hon, a seilir ar y diwydiant, wedi ei llunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn rheolaeth yn y diwydiant twristiaeth a theithio. Gyda blas cryf ar y lleol a’r rhyngwladol, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r datblygiadau newydd sy’n effeithio ar y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, tra bydd y proffil rhyngwladol yn helpu creu graddedigion nodedig.

Wedi graddio, mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus mewn sicrhau ystod o swyddi rheolaethol a gweithrediadol o fewn y Diwydiant Twristiaeth yn lleol yn ogystal ag ar draws y DU a’r byd.Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys; -

  • Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol
  • Rheolaeth Twristiaeth
  • Marchnata Twristiaeth
  • Rheolaeth Treftadaeth
  • Rheolaeth Atyniadau
  • Rheolaeth Digwyddiadau
  • Rheolaeth Gwestai
  • Rheolaeth Teithio

Mae enghreifftiau ardderchog o fyfyrwyr blaenorol sydd wedi llwyddo yn y Sector Twristiaeth yn cynnwys Rheolwyr Digwyddiadau, Rheolwyr Visit Wales, Twristiaeth Awdurdodau Lleol, Mordeithiau, Cwmnïau Teithio, Meysydd Awyr, Cwmnïau Hedfan, Atyniadau i dwristiaid gan gynnwys Disney, Merlin ac Oakwood ynghyd â gwestai lleol a rhyngwladol gan gynnwys Cyrchfannau Gwyliau Ritz Carlton, Gwesty a Sba St Brides a Gwesty’r Village, Abertawe.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk